Dansk

Yahya Hassan -vred digter eller racist ?

Yahya Hassan udvandrer fra diskussion i Deadline, hvor han bliver anklaget for at være racist Den unge digter med palæstinensisk baggrund er vokset op i indvandrerghetto i Aarhus og har for alvor skabt debat med en digtsamling, som er opkaldt efter ham selv. I sine digte skriver Yahya Hassan om en far, der tæver børnene, ligesom han kritiserer en generation af flygtningeforældre for at svigte deres børn, begå socialt bedrageri og forhindre børnene i at blive integreret i det danske samfund, samtidig med at de fremstiller sig selv som gode muslimer. I et af digtene skriver han desuden om Allah i et sprog, som af nogle muslimer opfattes som blasfemisk. Dette digt blev forleden gengivet i DR-programmet Deadline og førte sammen med Yahya Hassans øvrige udtalelser til mere end 3000 reaktioner, blandt andet på Facebook, hvoraf flere har karakter af deciderede dødstrusler. En debattør opfordrer eksempelvis Yahya Hassan til at ”skyde sig selv, før en anden gør det”. Politiet er nu gået ind i sagen. Se og hør Yayha Hassan læse digte op her Yahya Hasan er klar over, at hans digte vækker vrede blandt muslimer, men fastholder, at for ham er religion og kultur det samme, og ifølge den…
Læs videre ...

En ung tysker af tyrkisk afstamning om at blive betragtet som tyrker .

Fra Spiegel nr. 45/2013:  (link til den tyske tekst: ) Tyrkiseret. Hvorfor jeg aldrig blev til en rigtig tysker Af: Ôzlem Gezer Ville du også gå i seng med en, der ikke er omskåret? Jeg var 14 og lige ankommet til en fest hos min veninde Marie. Det var et af de første spørgsmål denne aften, men der fulgte flere: Må du godt have en tysk kæreste? Taler din far med dig om sex? Vil du alligevel ikke prøve at smage svinekød? “Mange nye mennesker, mange gamle spørgsmål. Nå ja, de ville lære mig at kende, tænkte jeg. Som altid. Også mange år senere. Jeg var 23 og havde kun lige givet ham hånden, han så godt ud, hans fornavn havde jeg ikke lige fået fat i, der var for meget støj til festen. ”Super fedt, at du må være ude så sent”, skreg han. ”Ja, fedt” sagde jeg. “Fjols,“ tænkte jeg, klokken var kun halv ti.  Men jeg sagde ikke noget. Det var helt almindelige fest-samtaler. Tyske festsamtaler med tyrkiske piger som mig. Det var ligegyldigt, at jeg talte bedre hamborgdialekt end ham. Det var ligegyldigt, at han lige var flyttet fra sin tyrkerfri landsby ind på Reeperbahn, hvor min…
Læs videre ...
Nyhedsarkiv

Anmeldelse af Malala Yousufzais bog: “Jeg er Malala”

  Anmeldelse af Malala Yousafzai i samarbejde med Christina Lamb: Jeg er Malala. Politikens Forlag, 2013. Malala fangede Talebans opmærksomhed , da hun startede som blogger på BBC´s urdusprogede hjemmeside i 2009. Efterhånden som hun blev mere og mere kendt, også udenfor landets grænser, modtog hun flere priser, en national fredspris i 2011.  Det er en meget gribende og personlig beretning , ikke bare af hovedpersonen, men også af Malalas folk , pashtunerne, der er et kendt og ældgammelt stammefolk, der har levet i regionen mellem Afghanistan og Pakistan i århundreder. Bogen giver et meget smukt portræt af Malalas far, som ikke er en mindre helt ned datteren- som flere anmeldere har været inde på, så var hendes udvikling fra at være en almindelig skolepige til at være menneskerettighedsaktivist og ikon for retten til at ytre sig frit formet af hendes altruistiske, utrættelige og modige far. Han var søn af fattige og jævne forældre, men kæmpede sig frem til  en uddannelse som lærer. Han åbnede sidenhen den ene private skole efter den anden for egne midler, alt i mens Taleban truede med at bombe eller brænde skolerne ned. De forbød dans, sang og musik og begår jævnligt mord på de…
Læs videre ...

Digt-og essaykonkurrence om at bekæmpe racisme i Danmark

Digt- og essaykonkurrence om at bekæmpe racisme i Danmark Skriv et essay med forslag til, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark Eller skriv  et digt, der omhandler, hvordan man kan bekæmpe racisme Deadline: torsdag d. 1. maj 2014 kl. Det er i orden at den studerende først indsender essayet eller digtet til bedømmelse, efter at have gennemført eventuelle rettelser. HF- og gymnasiestuderende er også velkomne til at indsende et digt eller essay, uden det har været brugt som dansk stil. Der er 10 præmier på hver 1000 kr. til de 10 bedste essays/digte. Vinderne får direkte svar ca. 24. maj 2014. Bedømmelsen tager både hensyn til indhold og litterær kvalitet. Dommerpanelet består af forfatterne Benny Andersen, Adil Erdem, Tarek Omar og redaktør Marianne Olsen, SOS mod Racisme. Til deltagerne: Digtet eller essayet skal indsendes som vedhæftet fil i word eller pdf til  . Ved indsendelse skal du oplyse: navn, postadresse, uddannelsesinstitution, telefonnummer og e-mail,  samt om du ønsker at være anonym ved en evt. offentliggørelse af digtet/essayet. Ved indsendelse af dit essay eller digt, giver du SOS mod Racisme ret til at offentliggøre det på vores Facebookside:
Læs videre ...
Andre artikler

Oversigt over konventioner

FN's menneskerettighedskonventioner FN blev oprettet i 1945 efter 2. verdenskrig med underskrivelsen af FN-pagten. Det væsentligste formål var at opretholde fred og sikkerhed. Et meget vigtigt middel hertil var udviklingen af menneskerettigheder, som de enkelte stater skulle forpligte sig til at overholde. Verdenserklæringen om Menneskerettighederne blev vedtaget i 1948. For yderligere at specificere og værne om de enkelte mål, der var skitseret i Verdenserklæringen, blev der udarbejdet konventioner om væsentlige problemstillinger. Konventionerne er til dels for at sikre verdens befolkninger generelt, dels for at sikre særlige grupper, der kan være truede eller ikke selv har magt til at sikre deres retsstilling, fx flygtninge, statsløse, børn, handicappede, kvinder, unge piger i forbindelse med indgåelse af ægteskab; og endelig er konventionerne ment som et værn mod uhyrligheder som slaveri, dødsstraf, tortur og diskrimination. Udover de viste konventioner, har ILO udarbejdet en række konventioner – især om arbejdstageres rettigheder, men også fx om oprindelige folk, ligesom andre FN-organisationer har udarbejdet konventioner. Konventionerne er dokumenter, der er bindende for de lande, der har underskrevet (ratificeret) dem. FN og andre kan dog ikke tvinge de enkelte lande til at overholde dem, og heller ikke idømme dem straf eller anden form for sanktion, men kun vejlede de enkelte stater, påpege, hvor staterne overtræder konventionerne og evt. hjælpe staterne…
Læs videre ...
Redaktionelt

Om gymnasiesiden

Karen Høi, tidl. redaktør SOS Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, quiz, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg eller øvelser i undervisningen. Vores side er netop blevet omlagt til en mere brugervenlig  blog, idet der nu vil være mulighed for at give feedback på artikler og links fra brugerne. I dag er det vanskeligt at komme med faste, entydige løsninger og svar på de mange spørgsmål , som racisme, diskrimination og brud på menneskerettighederne rejser. Vi opfordrer hermed til en åben og interaktiv debat om racisme, diskrimination og menneskerettigheder, og aktuelle  emner som bådflygtninge i Middelhavet, behandlingen af etniske minoriteter i Danmark eller romaers situation i Europa. Samtidig har vi prøvet at give sitet et mere læservenligt layout end da siden først blev lagt ud i 2011. På længere sigt er det visionen, at lægge videoer ind fra forskellige steder i verden, hvor mennesker direkte fortæller om, hvordan de…
Læs videre ...
Introduktioner

SOS Racisme

Hvem er vi? SOS Racisme er en tværpolitisk antiracistisk bevægelse, der opstod i Frankrig i 1984. SOS mod Racisme, Danmark, blev stiftet i 1988 og er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. Vi er med i flere internationale antiracistiske netværk: EGAM, ENAR og United Against Racism. Vores formål er gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler at nedbryde myter og fordomme og bekæmpe racisme og fremmedhad. Vi udgiver Tidsskriftet SOS Racisme og Minileksikon og uddeler Venskabs-prisen.   Vores mottoer er: "Lige værdighed for alle" og "En hånd til min ven".   Indmeldelse kan ske via hjemmesiden    SOS mod Racisme, Nørre Allé 7, 2200 København N.  Vi har lokale på 2. sal, lokale 201. Kontakt os bedst på email: , da kontoret ikke har  permanent betjening.    
Læs videre ...
Nyhedsarkiv

YouTubevideoer om diskrimination i Danmark 2012 fra Folkemødet på Bornholm

SOS Mod Racisme deltog i Folkemødet for græsrødder og poltikere på Bornholm i juni i år. Se  video med Tue Magnussen fra Sos Mod Racisme  på YouTube om konklusionerne ,da Danmark var til eksamen i  FNs Menneskerettighedsråd i maj 2011 for første gang  
Læs videre ...
Samfundsfag

Om Udlændingeloven

Fakta om Udlændingeloven: Mellem år 2002 og 2012 er loven  blevet ændret mindst 64 gange. S-R-SF-regeringen har stort set opfyldt alle bebudede ændringer fra regeringsgrundlaget, blandet andet er det komplicerede pointsystem som den forrige regering indførte fjernet sammen med en obligatorisk indvandringsprøve og der er indført en ny klageinstans. Deimod er det uklart om loven lever op til FNs Børnekonvention på en række punkter. Ligeledes mener nogle juridiske eksperter, at loven også kan være på kant med FNs handicapkonvention .Personer der har været på kontthjælp kan risikere at få afslag på opholstilladelse hvis de lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kilde: Politiken
Læs videre ...
Dansk

Nyudgivelser: Brun mands byrde af Hassan Preisler

Hassan Preisler : Brun mands byrde. Lindhardt og Ringhof 2013.  "En fremmed er en ven du endnu ikke har mødt, har jeg råbt hver gang jeg har passeret en sæbekasse,jeg kunne stille mig op på, men jeg har anvendt al min kompetence, alle mine talenter, hele mit repertoire på at overbevise Danmark om, at jeg er en skidt fjende at have, at jeg er en stærk spiller at have med på holdet, for jeg gennemskuer og afdækker Danmark og danskernes globale inkompetence og danskernes kulturelle uduelighed og danskernes livsfrygt, og jeg ser nationen ,og "den har ikke noget tøj på" skriger jeg og glædes over, at jeg har researchet vidt og bredt og rejst til verdens mangfoldighedsmonopoler og fundet ligesindede ,der kunne bekræfe mig i at jeg har ret i, at jeg er til." Citat fra bogen.  
Læs videre ...