Etniske minoriteter i danske film 1988-2008 Når skuespillere med anden etnisk baggrund end dansk rammer det store lærred, er det altid i én af fire forskellige roller, der sender dem direkte ind i en stereotyp. I danske spillefilm er indvandrerdrenge enten marginaliserede, på kant med loven eller komiske indslag med gebrokne accenter, mens indvandrerpiger er underdanige og undertrykte og har brug for hjælp. Sådan lyder konklusionen i et nyt speciale fra Visuel Kultur på Københavns Universitet med titlen Den udstødte, den kuede, den komiske og den forbryderiske - en analyse af nydanske repræsentationer i danske spillefilm, skriver Information. Specialet gennemgår alle danske film fra 1988-2010, hvor én eller flere nydanskere spiller afgørende roller i forhold til plottet. Det drejer sig om i alt 18 film, hvoraf de ni er deciderede hovedroller. Ifølge Ida Johannessen, der står bag specialet, går en række dominerende koder igen. - Rollerne udgøres groft sagt af fire forskellige stereotyper, som tilsammen kan have den uheldige bivirkning, at de er med til at cementere og fastholde nydanskere som ’de andre’, siger Ida Johannessen til Information. I rollen som den udstødte finder man typisk en ung, mandlig 2. generationsindvandrer, som lever en marginaliseret tilværelse på kanten af samfundet,…
Læs videre ...