Redaktionelt

Om gymnasiesiden

Karen Høi, tidl. redaktør SOS Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, quiz, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg eller øvelser i undervisningen. Vores side er netop blevet omlagt til en mere brugervenlig  blog, idet der nu vil være mulighed for at give feedback på artikler og links fra brugerne. I dag er det vanskeligt at komme med faste, entydige løsninger og svar på de mange spørgsmål , som racisme, diskrimination og brud på menneskerettighederne rejser. Vi opfordrer hermed til en åben og interaktiv debat om racisme, diskrimination og menneskerettigheder, og aktuelle  emner som bådflygtninge i Middelhavet, behandlingen af etniske minoriteter i Danmark eller romaers situation i Europa. Samtidig har vi prøvet at give sitet et mere læservenligt layout end da siden først blev lagt ud i 2011. På længere sigt er det visionen, at lægge videoer ind fra forskellige steder i verden, hvor mennesker direkte fortæller om, hvordan de…
Læs videre ...
Introduktioner

SOS Racisme

Hvem er vi? SOS Racisme er en tværpolitisk antiracistisk bevægelse, der opstod i Frankrig i 1984. SOS mod Racisme, Danmark, blev stiftet i 1988 og er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. Vi er med i flere internationale antiracistiske netværk: EGAM, ENAR og United Against Racism. Vores formål er gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler at nedbryde myter og fordomme og bekæmpe racisme og fremmedhad. Vi udgiver Tidsskriftet SOS Racisme og Minileksikon og uddeler Venskabs-prisen.   Vores mottoer er: "Lige værdighed for alle" og "En hånd til min ven".   Indmeldelse kan ske via hjemmesiden    SOS mod Racisme, Nørre Allé 7, 2200 København N.  Vi har lokale på 2. sal, lokale 201. Kontakt os bedst på email: , da kontoret ikke har  permanent betjening.    
Læs videre ...
Introduktioner

Om os

Sitet er udviklet af nedenstående personer. Desuden har John Udo Ukpo, Johanna Haas, og Marianne Olsen ydet bidrag. Ellen Farr, konsulent redaktør af ;       Anne Nielsen, tidligere landsformand SOS mod Racisme Initiativtager og redaktør på  Karen Høi, SOS mod Racisme Redaktør på               Vi lægger løbende nye ideer og materialer ind på siderne.
Læs videre ...
Introduktioner

Racisme, diskrimination og menneskerettigheder

SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg i undervisningen. Sitet er oprindeligt igangsat af konsulent Ellen Farr, redaktør af ;og senere omorganiseret og udbygget med materialer og links fra medlemmer af SOS Mod Racisme. Vi lægger løbende nye ideer og materialer ind på siderne. Sitet retter sig mod de gymnasiale ungdomsuddannelser . Den er henvendt til såvel elever, der skal skrive tværfaglige opgaver om racisme, diskrimination eller menneskerettigheder i forbindelse med Studieretningsprojektet eller Almen Studieforberedelse. Der er ideer til temaer organiseret  under de forskellige fag. Indtil videre er der undervisningsideer til historie, samfundsfag, religion, dansk og sprogfagene, som er de fag der skønnes at være mest oplagte at inddrage i forhold til behandling af emnet. Sitet om racisme består af følgende kategorier: Startside med Introduktion og Nyheder Fagtemaer i Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Religion, Samfundsfag og Tysk Undervisningsspil med forslag til holdningsøvelser,…
Læs videre ...