Rigspolitiet og PET
I ca. 25 år har PET stået for at samle underretninger om racistisk og antireligiøs kriminalitet i Danmark. Rigspolitiet har i 2015 overtaget den landsdækkende registrering af hadforbrydelser anmeldt til politiet, opdelt efter tre grupper af motiver: race (inkl. hudfarve og etnicitet), religion og seksuel orientering (LGBTI). Det er politiet, der bestemmer, om og med hvilken prioritering sagerne skal efterforskes, og om der skal rejses tiltale, ofrene kan ikke indklage en person i retten udover ved civil søgsmål for æreskrænkelse. Rigspolitiet bruger søgenøgler for at identificere sager, der ikke af det lokale politi er behandlet som  hadforbrydelse eller racistisk overgreb. Antallet af racismesager er meget lavere i Danmark end i Sverige, hvor der ses med strengere øjne på racisme.
Der er i Danmark et stort mørketal. I Justitsministeriets offerundersøgelse fra 2016 mener 7% af dem, der har været udsat for vold svarende til 4.100 personer på et år, at den helt sikkert var racistisk motiveret, og yderligere 6% af de voldsramte mener, at den muligvis var racistisk motiveret – i alt ca. 8.000 personer om året, der kan være ramt af racistisk vold. Hadforbrydelser der helt sikkert eller muligvis var motiveret af ofrets seksuelle orientering omfattede i alt ca. 6% af alle voldsramte, svarende til ca. 4.000 personer i alt.
PETs RACI-rapporter fra 2003 – 2013
Rigspolitiets årsrapport for 2015
Rigspolitiets årsrapport for 2017
Minileksikon med tal fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik foretager kørsler over antal anmeldelser efter racismeparagraffen pr. år, og for antal afgørelser for overtrædelse af racismeparagraffen pr. år, samt dommenes alvor.
SOS Racisme offentliggør disse tal i Minileksikon hvert andet år, se Tabel 7.
Nogle domme efter racismeparagraffen er oplistet her:
https://www.cfe.dk/anmeld-had/hvad-siger-loven/principielle-domme/
Der findes ingen statistik over domme, hvor § 81 stk 6 har været anvendt.
REDOX
Dokumentationsgruppen REDOX holder øje med de højre-ekstremistiske og anti-muslimske grupper i Danmark. Se nærmere på   www.redox.dk .