Webredaktør Karen Høi
Karen Høi, tidl. redaktør

SOS Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, quiz, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg eller øvelser i undervisningen.

Vores side er netop blevet omlagt til en mere brugervenlig  blog, idet der nu vil være mulighed for at give feedback på artikler og links fra brugerne. I dag er det vanskeligt at komme med faste, entydige løsninger og svar på de mange spørgsmål , som racisme, diskrimination og brud på menneskerettighederne rejser. Vi opfordrer hermed til en åben og interaktiv debat om racisme, diskrimination og menneskerettigheder, og aktuelle  emner som f.eks. bådflygtninge i Middelhavet, behandlingen af etniske minoriteter i Danmark eller romaers situation i Europa. Samtidig har vi prøvet at give sitet et mere læservenligt layout end da siden først blev lagt ud i 2011.

På længere sigt er det visionen, at lægge videoer ind fra forskellige steder i verden, hvor mennesker direkte fortæller om, hvordan de oplever brud på menneskerettigheder eller diskrimination i netop deres land.

 • Sitet består af følgende kategorier:
 •      Startside
 •      Nyheder
 •      Fagtemaer i Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Religion, Samfundsfag og Tysk.
  Mange af temaerne kan dog være relevante inden for flere fag, fx engelsk og historie eller dansk og samfundsfag. Teamerne kan give inspiration og information til brug for undervisningen, men også for d studerende ved større selvstændige opgaver. Der er både referencer og links – og i nogle steder spørgsmål – der kan danne baggrund for opgaven.
 •      Undervisningsspil med forslag til holdningsøvelser, dilemmaøvelser og rollespil med fokus på fordomme og diskrimination.
 •      Dokumenter om racisme, diskrimination og menneskerettigheder; først og fremmest de vigtigste af FNs menneskerettighedskonventioner

Temaerne kan bygges op af baggrundsstudier i de nævnte referencer og links under temaet, og de studerende kan selv søge andre kilder – bl.a. i linkene til organisationer der arbejder med antiracisme, menneskerettigheder eller globale problemstillinger nederst  på startsiden.

Man kan vælge at lægge vægten på forskellige tilgange:

 • Racismen som fænomen
 • Racismens årsager og konsekvenser
 • Fordomme og forskelsbehandling i det danske samfund eller i fx USA, England, Frankrig eller Tyskland
 • Menneskerettigheder

Vi har modtaget støtte til hjemmesiden fra TFAK: Kulturministeriets andel af Tips- og Lottomidlerne. Langt størstedelen af arbejdet med hjemmesiden er sket ved frivillig arbejdskraft.

Vi vil  gerne gøre siden bedre, og vi vil bede gymnasielærere og andre, der kender til egnet materiale, eller som har lyst til at udarbejde et nyt fagtema, om at kontakte os på: sos@sosracisme.dk.

Om SOS Racisme:

SOS Racisme er en tværpolitisk antiracistisk bevægelse, der opstod i Frankrig i 1984.
SOS mod Racisme, Danmark, blev stiftet i 1988 og er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. Vi er med i flere internationale antiracistiske netværk: EGAM, ENAR og United Against Racism.
I 2017 blev navnet ændret til SOS Racisme.
Vores formål er gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler at nedbryde myter og fordomme og bekæmpe racisme og fremmedhad. Vores mottoer er: “Lige værdighed for alle” og “En hånd til min ven”.
Vi udgiver tidsskriftet SOS Racisme og Minileksikon og uddeler Venskabs-prisen.
 
Redaktionen