Undervisningsspil

Spil “Mød mig på midten”

Spillet handler om de fordomme, man kan have om hinanden, og om at samarbejde. I spillet deltager en spilleder og to spillere, der både er med- og modspillere, idet det gælder om at mødes på midten på samme felt. Spillet skal klippes ud og spilles, forberedelserne kræver omkring ½ time, og selve spillet 1-1½ time. Læs spillereglerne grundigt inden! Det kan rekvireres fra SOS mod Racisme og koster 200 kr for 10 spil. Bestilles på mail husk at opgive korrekt postadresse og telefon, girokort vedlægges. Der er dog kun relativt få spil tilbage! Spillet er designet af Karen Margrethe Høskuldsson
Læs videre ...
Undervisningsspil

Spillets regler

Formålet er at få eleverne til at forstå de frustrationer, der kan opstå, når man ikke forstår de regler, andre spiller efter. Eleverne deles op i grupper på 5 elever. Hver gruppe får et spil kort samt en seddel hver med instruktion samt papir og blyant til pointgivning efter antal stik. Grupperne sætter sig om hvert sit bord, helst med god plads imellem grupperne. De får besked om, at øvelsen går ud på at spille kort i en turnering, således at der indgår flere forskellige spil i forskellige grupper i turneringen. I hvert spil gælder det om at få flest stik, man spiller kun med kortene fra 2-7 samt es i alle farverne. Hver elev i grupperne modtager en lille seddel med reglerne. Eleverne spiller en prøverunde med mulighed for at spørge læreren om evt. misforståelser. Der instrueres nu om, at øvelsen foregår i total tavshed - ingen må spørge om noget, tale med hinanden eller læreren. Spillet går i gang, og man spiller i hver gruppe ca. 5 minutter. Hvad eleverne ikke ved er, at hver gruppe spiller med forskellige regler, alle spillere i de først etablerede grupper får en seddel med følgende regler: gruppe 1: Es er lavest, spar er trumf og…
Læs videre ...
Undervisningsspil

Cultionary – tegn og gæt

En øvelse om stereotyper Hvad er dit første billede af én fra et andet land? Hvordan vil du beskrive vedkommende ? Hvordan ville du tegne ham eller hende ? Hvis du kan lide at spille ”tegn og gæt”, vil ”cultionary” lige være dig. Øvelsen egner sig til en workshop eller sidst i en projektuge og er god til at få sat ord på stereotyper og diskutere vores indtryk af hinanden og andre- og hvordan vi egentlig kan snakke om det- og bruge stereotyper uden at diskriminere.   Instruktioner Del deltagerne op i grupper på 3-4 personer. Grupperne tager papir og blyant, og sætter sig om hvert sit bord. Bed en deltager fra hvert hold om at komme op, og giv dem et ord. Eleverne vender tilbage til deres grupper og tegner ordet, mens de andre deltagere prøver at gætte, hvad det er. De må kun tegne billeder. Tal og ord er ikke tilladt. De må kun sige noget for at bekræfte et rigtigt svar. Sæt tid på hvor lang tid tegneren får til at tegne De andre deltagere må kun gætte, de må ikke tegne eller bede om mere end ja eller nej fra tegneren. Bed holdene om at indikere når…
Læs videre ...
Undervisningsspil

Den omvendte verden

Danskerne bliver flygtninge Øvelsen er et rollespil og egner sig til en projektuge eller workshop. Der skal sættes minimum 2 -3 timer af. Barsebäck værket. Foto: Pierre Mens Introduktion Efter en eksplosion i reaktioren på atomkraftværket Barsebäck i Sverige må danskerne flygte fra deres land. Heldigvis tilbyder forskellige muslimske lande at tage mod danskerne, fordi vi gennem årene har taget mod nogle af deres borgere. I spillet skal deltagerne dels prøve at være flygtninge, dels at være myndigheder i landet, der skal modtage danske flygtninge. Formålet er, at deltagerne bliver bevidst om, hvad der virkelig betyder noget for dem og hvilke vanskeligheder, der kan være forbundet med at komme til og bosætte sig i et andet land. Når det muslimske land ikke er nærmere defineret, er det for at deltagerne selv kan bruge deres egne forestillinger om, hvordan et muslimsk land er. Det er dog vigtigt, at instruktøren eller andre af deltagerne har kendskab til forholdene i forskellige muslimske lande og dermed kan be- eller afkræfte forestillingerne. Efter øvelsen er det selvfølgelig vigtigt, at deltagerne får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af spillet og drage paralleller til den virkelige verden. Vejledning til grupperne der spiller myndigheder i et muslimsk land Nedsmeltning…
Læs videre ...
Undervisningsspil

Kulturforståelse

Udviklingsarbejdere i Batanga Eleverne skal gennem dette situationsspil opleve nogle af de problemer, som kan opstå ved et kulturmøde. Den ene kultur føler sig i hjælperens rolle og ser dermed den anden som en kultur, der har behov for hjælp. Øvelsen er en træning i at finde frem til spillereglerne i en anden kultur. Organisering Tre elever udvælges som udviklingsarbejdere, og resten af klassen udgør beboerne i en batangesisk landsby.     Oplæg Tre udviklingsarbejdere er blevet sendt til landet Batanga. De besøger en batangesisk landsby. Batangesernes kan godt forstå udviklingsarbejdernes sprog, men de har en vane med kun at svare ja eller nej, når de møder fremmede. De udsendte er kommet for at hjælpe batangeserne, men før de kan hjælpe, skal de finde ud af, hvad batangesernes problem er. Derfor skal de prøve at stille spørgsmål, men de ved også, at de hele tiden skal tænke på, at batangeserne kun vil svare ja eller nej til fremmede. De tre udviklingsarbejdere sætter sig sammen uden for lokalet for at forberede nogle spørgsmål, som de kan stille batangeserne for at finde frem til deres problem. Her er det en god idé at tænke på de problemer, der kan være I et fattigt land med ulige fordeling, vandforsyning, sygdomme, mad, miljø, tekniske…
Læs videre ...
Undervisningsspil

Etiketter – Gør det nogen forskel, hvad andre tænker og siger om dig?

En øvelse om forskelsbehandling, indlevelse og stereotypier   Forberedelse Læreren skal: medbringe blanke hvide klistermærkater ca. 5x2 cm, en til hver person i gruppen skrive et karakteristikum på hver mærkat, uansvarlig, dum, klog, klodset, smart, hensynsløs, egoistisk, uselvisk, hjælpeløs osv bestemme en opgave for gruppen, design en plakat i samarbejde, planlæg en event, flyt nogle møbler eller start en diskussion (spørg hvilket stort band I ville invitere, hvis I skulle afholde en koncert? Hvilken slags musik etc ) Instruktion Læreren skal placere en mærkat på hver deltagers pande, men deltageren må ikke selv se - eller få at vide af de andre - hvad der står. Forklar gruppen opgaven. Gør det klart, at mens de løser opgaven, skal de behandle hinanden efter, hvad der står på mærkaten. hvis der er en, der har en mærkat i panden, hvor der står doven, skal alle behandle vedkommende, som om han/hun altid var doven (men uden på noget tidspunkt at bruge ordet på mærkaten – det må de ikke få at vide!) Deltagerne skal gøre sig umage for at udføre deres opgave og behandle hinanden i overensstemmelse med deres mærkat. I slutningen af øvelsen kan deltagerne forsøge at gætte, hvad der står på deres mærkat,…
Læs videre ...

Hvem er jeg?

Lagkageøvelsen Øvelsen er god til at få eleverne til at se hvilke ting der har betydning for hvem man er, hvilke erfaringer og interesser der påvirker ens såkaldte kulturelle filter/de briller man ser verden igennem. Øvelsen er velegnet som udgangspunkt for en forståelse af både ens egen identitet og af ens kammeraters. De kulturelle filtre er ens medfødte egenskaber, familie- og samfundsmæssige tilhørsforhold, erfaringer man har gjort sig, og ting man har valgt til i sit liv. Størrelsen på “lagkagestykkerne” i cirklen afhænger af hvor meget man vægter de forskellige filtre i forhold til hinanden. Cirklen er et billede på hvordan man opfatter sig selv og sit liv. Eleverne diskuterer hvilke ting der påvirker dem i deres liv. De kategoriserer hver især deres valg efter de forskellige kulturelle filtre. Derpå tegner de hver en cirkel og inddeler den i stykker af forskellig størrelse og antal i forhold til hvor meget/lidt de enkelte kategorier fylder for dem. I hver lagkageskive skriver eleven en eller flere ting som har betydning for, hvem han eller hun er. Inspiration til opdeling i kategorier kan være: Forhold man ikke selv har indflydelse på: Medfødt: Køn, alder, etnisk baggrund, race, helbred og handicap Voksen/familie-afhængighed: Bopæl, rejser…
Læs videre ...
Undervisningsspil

Introduktion og oversigt

Under undervisningsspil findes en række forskellige spil/øvelser, som kan anvendes til at bevidstgøre, afklare og afprøve elevernes egne holdninger og kvalificere deres fakta og nuancere deres erfaringer med og måder at takle racisme og diskrimination på fremover. Hvem er jeg? Etiketter - Gør det nogen forskel, hvad andre tænker og siger om dig? Kulturforståelse Den omvendte verden Cultionary - tegn og gæt Mød mig på midten Spillets regler På den amerikanske hjemmeside om at forstå og bekæmpe fordomme: Understanding Prejudice   findes der både øvelser og en række quiz på engelsk på undermenuen: Teacher's Corner    
Læs videre ...