Introduktioner

Racisme, diskrimination og menneskerettigheder

SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg i undervisningen. Sitet er oprindeligt igangsat af konsulent Ellen Farr, redaktør af ;og senere omorganiseret og udbygget med materialer og links fra medlemmer af SOS Mod Racisme. Vi lægger løbende nye ideer og materialer ind på siderne. Sitet retter sig mod de gymnasiale ungdomsuddannelser . Den er henvendt til såvel elever, der skal skrive tværfaglige opgaver om racisme, diskrimination eller menneskerettigheder i forbindelse med Studieretningsprojektet eller Almen Studieforberedelse. Der er ideer til temaer organiseret  under de forskellige fag. Indtil videre er der undervisningsideer til historie, samfundsfag, religion, dansk og sprogfagene, som er de fag der skønnes at være mest oplagte at inddrage i forhold til behandling af emnet. Sitet om racisme består af følgende kategorier: Startside med Introduktion og Nyheder Fagtemaer i Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Religion, Samfundsfag og Tysk Undervisningsspil med forslag til holdningsøvelser,…
Læs videre ...

Tema 4: Dilemmaer om racisme

Afklaring af racismebegrebet, brug Minileksikon fra SOS mod Racisme. Find på Youtube små videoindlæg om racisme. Her findes mange fra forskellige lande og på både dansk, fransk, engelsk, tysk og spansk.  SF-politikeren Özlem Cekic og indvandrerkritikeren Ingolf Rasmussen om danskhed, fordomme og racisme.  Diskuter ,hvad I mener om SF-politikerens venskab med den stærkt højreorienterede Ingolf Rasmussen, der tidligere har været medlem af den Danske Forening og er nuværende fotograf for forskellige indvandrerkritiske højrefløjsgrupperinger. Synes I det er den rigtige strategi , Cekic anlægger ? Tag udgangspunkt i 2-3 videoklip: Definer hvad racisme er. Giv eksempler på hvad du opfatter som racisme forskellen på racisme og diskrimination. Hvad er det for en form for racisme der er tale om på de valgte YouTubevideoer? Er der forskel på racisme i USA og i Frankrig? eller i Danmark og England? Nævn eksempler på racisme som forekommer i et land men ikke et andet! Skal man være en minoritet for at opleve racisme? Skal man være eller særlig sårbar for at opleve racisme? Humor mod racisme – hvordan virker det? Giv eksempler!.
Læs videre ...

Tema 5: De største konflikter i verden i dag

Læs om det interaktive verdensatlas Globalis - med facts om de enkelte FN-medlemslandes sociale, politiske, geografiske og økonomiske forhold – og om klodens tilstand set fra satelitter. Her finder du en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største konflikter, samt hvor FN er til stede med fredsbevarende styrker. Du kan læse om baggrunden for de forskellige konflikter, og hvad FN gør for at løse dem. Klik på menuen til venstre eller på verdenskortet for at få mere at vide om konflikterne.
Læs videre ...

FN kritiserer dansk politi

FN kritiserer i en afgørelse på en klagesag politiets indsats i forbidelse med en sag om 30 personers verfald på en dansk flygtnignefamilie i deres eget hjem fra 2004. . PÅ trods af at der blev råbt racistiske slagord under overfaldet ønskede politiet ikke at undersøge, om overfaldet var racistisk betinget. (Politiken d. )
Læs videre ...