SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til undervisningsspil, der kan bruges som diskussionsoplæg i undervisningen.

Sitet er oprindeligt igangsat af konsulent Ellen Farr, redaktør af www.Globalskole.dk og senere omorganiseret og udbygget med materialer og links fra medlemmer af SOS Mod Racisme. Vi lægger løbende nye ideer og materialer ind på siderne.

Sitet retter sig mod de gymnasiale ungdomsuddannelser . Den er henvendt til såvel elever, der skal skrive tværfaglige opgaver om racisme, diskrimination eller menneskerettigheder i forbindelse med Studieretningsprojektet eller Almen Studieforberedelse. Der er ideer til temaer organiseret  under de forskellige fag. Indtil videre er der undervisningsideer til historie, samfundsfag, religion, dansk og sprogfagene, som er de fag der skønnes at være mest oplagte at inddrage i forhold til behandling af emnet.

Sitet om racisme består af følgende kategorier:

  1. Startside med Introduktion og Nyheder
  2. Fagtemaer i Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Religion, Samfundsfag og Tysk
  3. Undervisningsspil med forslag til holdningsøvelser, dilemmaøvelser og rollespil
  4. Dokumenter om racisme, diskrimination og menneskerettigheder

Temaerne kan bygges op af baggrundsstudier i de nævnte referencer og links under temaet, og i dokumenter, og de studerende kan selv søge andre kilder – bl.a. på de nævnte hjemmesider til højre på siden.

På baggrund af de her bragte oplysninger kan man vælge at lægge vægten på forskellige tilgange relateret til de enkelte fag:

  • Racismen som fænomen
  • Racismens årsager og konsekvenser
  • Fordomme og forskelsbehandling i det danske samfund eller i fx USA, England, Frankrig eller Tyskland
  • Racisme og jura
  • Menneskerettighedernes historie    

 

tohndermodracisme

 

Se under undervisningsspil forskellige rollespil, holdningsøvelser, dilemmaøvelser som kan anvendes til at bevidstgøre, afklare og afprøve  egne holdninger og kvalificere ens faktuelle viden og nuancere erfaringer med og måder at tackle racisme og diskrimination på fremover.