Afklaring af racismebegrebet, brug Minileksikon fra SOS mod Racisme.

Find på Youtube små videoindlæg om racisme.
Her findes mange fra forskellige lande og på både dansk, fransk, engelsk, tysk og spansk.

 SF-politikeren Özlem Cekic og indvandrerkritikeren Ingolf Rasmussen om danskhed, fordomme og racisme.

 Diskuter ,hvad I mener om SF-politikerens venskab med den stærkt højreorienterede Ingolf Rasmussen, der bl.a. tidligere har været medlem af den Danske Forening og er nuværende fotograf for forskellige indvandrerkritiske højrefløjsgrupperinger. Synes I det er den rigtige strategi , Cekic anlægger ?

Tag udgangspunkt i 2-3 videoklip:
Definer hvad racisme er.
Giv eksempler på hvad du opfatter som racisme forskellen på racisme og diskrimination.
Hvad er det for en form for racisme der er tale om på de valgte YouTubevideoer?
Er der forskel på racisme i USA og i Frankrig? eller i Danmark og England?
Nævn eksempler på racisme som forekommer i et land men ikke et andet!
Skal man være en minoritet for at opleve racisme?
Skal man være eller særlig sårbar for at opleve racisme?
Humor mod racisme – hvordan virker det? Giv eksempler!.