Andre artikler

Nyhedsbrev SOS mod Racisme nr. 111 – efterår 2014

Bladet indeholder artikler om : Handlede kvinder Tvangsudvisning af psykisk syg asylansøger SOS mod Racismes politik på en række områder De kristne i Qatar og moskeen på Nørrebro Boganmeldelser Med bladet følger et tillæg:  Et værn mod Racisme - Ti unges bidrag indeholder de 10 vinderbidrag fra SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence
Læs videre ...

Nyhedsbrev SOS mod Racisme nr. 104, April 2011

Temanummer om 25-års jubilæum og Menneskerettigheder. 32 sider. Nyhedsbrevet fokuserer på to temaer: Menneskerettigheder og 25 års-jubilæet for den ene af SOS mod Racismes to rødder: Folkebevægelsen Mod Fremmedhad, som blev grundlagt i 1985. Den anden rod var SOS Racisme, Danmark, som blev grundlagt i 1988; de to foreninger fusionerede i 1991 til SOS Racisme. Begge foreninger var inspireret af det franske SOS Racisme, som blev dannet som et bolværk mod Le Pen's racistiske politik i Frankrig. Udover om SOS mod Racismes tilblivelse og historie, indeholder Nyhedsbrev 104 artikler om racismeparagraffen, om en sag, der viser hvordan hadefuld tale kan føre til vold, om Danmarks asylpolitik og om Danmarks tilbagesendelser af afviste kurdisk-syriske asylansøgere til tortur i Syrien. Nyhedsbrevet ligger på under Bladet SOS mod Racisme. Det kan desuden rekvireres ved mail til . Enkelteksemplarer er gratis, klassesæt koster 200 kr til forsendelse, girokort ved blev vedlagt.
Læs videre ...