Det historiske FN-møde 10. december 1948

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EMRK

Som den eneste menneskerettighedskonvention er EMRK fuldt implementeret i dansk lovgivning, d.v.s. at danske love skal overholde bestemmelserne i EMRK.

 

Links til FN’s konventioner mv.

FN blev oprettet i 1945 efter 2. verdenskrig med underskrivelsen af FN-pagten.
Det væsentligste formål var at opretholde fred og sikkerhed. Et meget vigtigt middel hertil var udviklingen af menneskerettigheder, som de enkelte stater skulle forpligte sig til at overholde.