Fransk

Tema 1: Antisemitisme i Frankrig under 2. verdenskrig

Stepháne Hessel: "Indignez vouz", Paris 2010 (pamflet)  Dette lille skrift er blevet annekteret af oprørsbevægelserne i hele Mellemø det er skrevet af en 93-årig vetaran fra den 2. verdenskrig .den handler om hvor vigtigt det er at engagere sig og at gøre oprør mod behandling af indvandrerne. var i sin tid med til at udforme Frankrigs universelle menneskerettighedserklæring. Film: Den gamle mand og drengen (Le Vieil Homme et l'Enfant).Sort-hvid. 90 minutter. Claude Berri: 1967. Frankrig. Den gamle mand og drengen er et usentimentalt drama med et klart humanistisk budskab. Filmen foregår under 2. Verdenskrig i Frankrig, hvor et jødisk forældrepar frygter så meget for familiens sikkerhed, at de sender deres eneste søn Claude ud til et ældre ægtepar på landet. Ditte Bagge Andersen, Sine Wrang Thomsen : François Truffaut : Le dernier métro, filmscript, Systime, 1997. Paris under 2. verdenskrig, hvor en jødisk teaterdirektør er flygtet fra forfølgelse – eller er han? Jeg hedder Arlette – og jeg overlevede Auschwitz. VideoVanse: 2009. DVD med Arlette Andersens fortælling på fransk. Arlette Andersen holder jævnligt foredrag på gymnasier.
Læs videre ...
Fransk

Tema 2: Om menneskerettigheder og fransk imperialisme i de tidligere franske kolonier

J. M. G. le Clézio: 'Désert', Gallimard, 1980. Læs tekster af forfatteren. Forfatteren fik Nobelprisen 2008. Romanen, på dansk: Ørken, indeholder præcise billeder af en tabt kultur i den nordafrikanske ørken, der kontrasteres med en beskrivelse af Europa set gennem øjnene af uønskede immigranter. Læs evt. uddrag af følgende bøger af Frantz Fanon, hvoraf den sidste: på dansk: Fordømte her på jorden fik stor betydning for frihedsbevægelser i mange lande. Frantz Fanon var psykiater, og skrev en doktorafhandling om, hvordan den europæiske kolonimagts racisme påvirkede afrikanere i Nord-Afrika, så de følte sig mindreværdige på grund af hudfarven. Doktorafhandlingen blev ikke antaget, men senere publiceret som: Peau noire, masques blancs. I: Les Damnés de la Terre beskriver Fanon Frankrigs brug af tortur mod afrikanske oprørere i Algierkrigen. Frantz Fanon: Peau noire, masques blancs. éditions du Seuil. 1952. Frantz Fanon: Les Damnés de la Terre. éditions Maspero. 1961.
Læs videre ...
Fransk

Andet fransk materiale

Ruth Jørholt: La criminalité, franske temaer. Gad 1980. Udvalgte tekster med noter og gloser af forskellige forfattere, om menneskerettigheder og racisme: Denis Langlois: Les dossiers noirs de la police française: L’affaire Kaczmarczyk. Dreyfus à l’Ile du Diable, souvenirs, journal et correspondances – extraits. Systime: 1982. Film: Louis Malle : Au revoir, les enfants, Gyldendal 1988. Filmtekst kan købes til
Læs videre ...