Dansk

Tema 1: Om sproglig bevidsthed

Om brug af retoriske virkemidler til demagogiske formål   Victor Klemperer: LTI - Lingua Tertii Imperii: Det Tredje Riges sprog. En filologs notesbog. Sprog og tale forlag: 2010. Som sprogprofessor følte Victor Klemperer (1881-1960) sig forpligtet til at registrere nazismens sprog. Med sine notater allerede fra nazismens begyndelse trodsede han sit skriveforbud og offentliggjorde i 1947 sin samlede analyse som LTI – Lingua Tertii Imperii. Bogen dokumenterer i detaljer, hvorledes nazitidens sprog på samme tid var et spejl og et kompas. I spejlet sås mentalitet og hensigt, i kompasset lå regimets kurs udstukket. Det Tredje Riges ´ordbog´ viser rækkevidden af nazismens påvirkning og demonstrerer samtidigt Klemperers evne til at se Det Tredje Riges sprog alle steder: På henkastede sedler, i samtaler på tvangsarbejdspladsen, i propaganda, i dødsannoncer, i strækmarch samt i de bøger, aviser og andre medier, han som jøde kun sjældent havde adgang til. I forbindelse med at bogen blev udgivet på dansk blev der oprettet en hjemmeside: , hvor der føres diskussioner om demagogisk sprogbrug - også i Danmark. kapitlet "Stjernen" gratis downloades fra Kapitlet: Stjernen Læs udvalgte dele af bogen. Sammenlign med retorikken i dag i danske medier om etniske minoriteter. Se dokumentation om fremmedfjendtlig propaganda på Rune…
Læs videre ...
Dansk

Tema 2: Fordomme og racisme og dansk skønlitteratur

 Dean Atta: I am nobody´s nigger Musikvideo på Youtube. 2011. Spoken word digteren Dean Atta udtrykker protest mod mange rapperes brug af ordet "nigger" som han opfatter som et diskriminerende, nedsættende ord som sorte bruger om sig selv. Han skrev sangen som protest mod den meget forsinkede opklaring af et racistisk mord på en ung engelsk teenager ,der hørte ordet "nigger" fra sine overfaldsmænd, inden han blev slået ihjel.   Johannes V. Jensen: Negren. 1906. Benny Andersen: Denne kommen og gåen. Borgen, 1993. Benny Andersen: Andre sider. Borgen, 1987.  Benny Andersen: Tiden og Storken (1985) Benny Andensen: Chagall og skorpionen (1991)
Læs videre ...
Dansk

Tema 3: Drømmen og børns rettigheder

Tema: ændringer i børns rettigheder fra 1960´erne og frem til i dag. Ombudsmandens børnekontor oprettet pr. 1. november 2012 Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af individuelle klager vedrørende børns forhold, ved at gennemføre egen drift-undersøgelser, ved at foretage inspektioner af institutioner , hvor børn opholder sig, og ved en pligt til at gøre Folketing og regering og eventuelt kommunalbestyrelser og regionsråd opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med lovgivningens forenelighed med internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder. (Fra bemærkningerne til L 188 vedtaget d. 13. juni 2012) Se mere om Ombudsmandens børnekontor her:  Ideen om en børneombudsmand er rejst af FNS børnekomité , der gentagne gange har krisiteset Danmark for ikke at gøre nok for børns rettigheder. Børnekontoret er et juridisk kontor der skal arbejde sammen med Børnerådet og Børns Vilkår. Se mere på dette link fra Børnerådet om Børnekonventionen Se hele Børnekonventionen under menuen :  Konventioner. Se Niels Arden Oplevs fim: Drømmen, der handler om en dreng, der inspireret af Martin Luther King: I Have a…
Læs videre ...
Dansk

Tema 4: Etniske minoriteter i danske film

  Etniske minoriteter i danske film 1988-2008 Se nogle film ,hvor nydanskere har  en rolle og diskuter deres funktion i filmen: Pizza King, Adams Æbler, Halabad Blues,Rami og Julie ,Pusher. Når skuespillere med anden etnisk baggrund end dansk rammer det store lærred, er det altid i én af fire forskellige roller, der sender dem direkte ind i en stereotyp. I danske spillefilm er indvandrerdrenge enten marginaliserede, på kant med loven eller komiske indslag med gebrokne accenter, mens indvandrerpiger er underdanige og undertrykte og har brug for hjælp. Sådan lyder konklusionen i et nyt speciale fra Visuel Kultur på Københavns Universitet med titlen Den udstødte, den kuede, den komiske og den forbryderiske - en analyse af nydanske repræsentationer i danske spillefilm, skriver Information. Specialet gennemgår alle danske film fra 1988-2010, hvor én eller flere nydanskere spiller afgørende roller i forhold til plottet. Det drejer sig om i alt 18 film, hvoraf de ni er deciderede hovedroller. Ifølge Ida Johannessen, der står bag specialet, går en række dominerende koder igen. - Rollerne udgøres groft sagt af fire forskellige stereotyper, som tilsammen kan have den uheldige bivirkning, at de er med til at cementere og fastholde nydanskere som ’de andre’, siger Ida Johannessen…
Læs videre ...
Andre artikler

Nyhedsbrev SOS mod Racisme nr. 111 – efterår 2014

Bladet indeholder artikler om : Handlede kvinder Tvangsudvisning af psykisk syg asylansøger SOS mod Racismes politik på en række områder De kristne i Qatar og moskeen på Nørrebro Boganmeldelser Med bladet følger et tillæg:  Et værn mod Racisme - Ti unges bidrag indeholder de 10 vinderbidrag fra SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence
Læs videre ...

DF nægter at stemme for statsborgerskab til borgere fra muslimske lande

Folketinget gav den 19. december indfødsret til udlændinge, der har boet adskillige år i Danmark og - Det er fuldstændig grotesk, at Dansk Folkeparti siger nej til, at der er borgere, der kan få dansk statsborgerskab, til trods for at de har opfyldt samtlige kriterier, alene fordi de er muslimer. Tænk, hvis man skiftede ordet muslim ud med jøde og ikke ville give dansk statsborgerskab, fordi folk er jøder, sagde SF’s Özlem Cekic.  Alle partier bortset fra Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget. DF’s begrundelse for at stemme imod er, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra ikke-vestlige, muslimske lande. Ved debatten i Folketinget stod partiet alene med den holdning. Efter næsten tre kvarters debat vedtog et stort flertal af Folketingets medlemmer den 19. december et lovforslag, der giver dansk statsborgerskab til udlændinge. I juni fik 685 udlændinge dansk indfødsret, og det betyder, at i alt udlændinge er blevet meddelt dansk indfødsret – og dermed fået dansk statsborgerskab i 2013. Det er det laveste antal i mange år. Læs mere om udviklingen på området her. Dansk Folkeparti stemte som eneste parti imod lovforslaget. I den skriftlige betænkning til lovforslaget begrunder DF afvisningen af forslaget med, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra…
Læs videre ...

Stigende antisemitisme i EU

EU´s agentur for grundrettigheder (FRA) dokumenterer i en ny  omfattende rapport, at topscorere i antisemitiske fordomme er Frankrig, Belgien, Italien, Storbritannien og Ungarn. I disse lande føler mellem 90 og 95 % af jørderne sig som andenrangsborgere. Læs mere her: Rapport om stigende antisemitisme i EU
Læs videre ...

Hvad ved du om racismeparagraffen ?

I følge FN-konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) ,skal de lande, der har tiltrådt konventionen, gøre udbredelsen af racistisk propaganda strafbar. Racismeparagraffen stammer dog fra 1939, og var tænkt som et værn mod den racisme og antisemitisme, som fulgte af den tyske nationalsocialisme. Paragraffen anvendens sjældent- på trods af , at racistisk propaganda stadig er ret udbredt i Danmark. Se den Europæiske  Komité mod Racisme og Intolerance:  ECRI´s 4. rapport om Danmark fra 2012.     Test din viden om racismeparagraffen her: quiz fra Berlingske Tidende          
Læs videre ...
Historie

Nelson Mandela , 1918-2013

  Den sydafrikanske frihedshelt er død, 95 år gammel. Han  sad 27 år som fange i et sydafrikansk fængsel var hovedmanden bag afskaffelsen af det racistiske apartheidstyre. Senere blev han Sydafrikas første sorte præsident og modtog Nobels Fredspris i 1993. Nedslag i Nelson Mandelas liv: 1918: Født i en lille landsby i Sydafrika 1939: Flygter fra et arrangeret ægteskab til Johannesburg, hvos han begynder at læse jura 1943: Mandela bliver medlem af oprørsbevægelsen ANC 1952: Mandela åbner sammen med Oliver Tambo det første sorte advokatfirma i Sydafrika , hvor de giver juridisk hjælp til sorte. 1958: Mandela bliver skilt fra sin første kone og gifter sig med Winnie 1962: Mandela fanges og dømmes frem års fængsel , men stikker af 1964: Arresteres igen og anklages for forræderi og sabotage. Anklageren kræver dødsstraf , men internationalt pres medfører at straffen bliver livsstidsfængsel på fængselsøen Robben Island. 1990: Mandela bliver løsladt fra fængslet . han samarbejder med de Klerk om et kommende multiracialt demokratisk Sydafrika 1992: Hans hustru, Winnie, bliver dømt for kidnapning  og drabsforsøg og ægteparret bliver skilt. 1993: Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk får sammen Nobels Fredspris 1994: De første valg hvor sorte kan stemme. ANC vinder valget…
Læs videre ...
Dansk

Er Yahya Hassan racistisk ?

Fra debat i Deadline med en kvindelig journaliststuderende og beboer i Volsmose Ytringsfrihed …..? Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. (...) Tag ud i en hvilken som helst ghetto, tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag til Tingbjerg. Så ved du, hvordan tingene hænger sammen. Alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler. Yahya Hassan Det handler alt sammen om, hvordan vi skal håndtere mangfoldighed i et demokrati, og hvad tolerance egentlig indebærer. Jeg tror, det er en stor udfordring for Danmark, fordi vi historisk set har været et ret homogent samfund. Etnisk, religiøst og kulturelt. Da vi alle sammen lignede hinanden, havde vi de samme tabuer og de samme grænser, så vi udfordrede ikke hinanden på samme måde. Vi var grundlæggende et lutheransk land uden store minoriteter, der levede på en anden måde. Det er i dag forandret i hele Europa. Og fordi…
Læs videre ...