DF nægter at stemme for statsborgerskab til borgere fra muslimske lande

Folketinget gav den 19. december indfødsret til udlændinge, der har boet adskillige år i Danmark og - Det er fuldstændig grotesk, at Dansk Folkeparti siger nej til, at der er borgere, der kan få dansk statsborgerskab, til trods for at de har opfyldt samtlige kriterier, alene fordi de er muslimer. Tænk, hvis man skiftede ordet muslim ud med jøde og ikke ville give dansk statsborgerskab, fordi folk er jøder, sagde SF’s Özlem Cekic.  Alle partier bortset fra Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget. DF’s begrundelse for at stemme imod er, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra ikke-vestlige, muslimske lande. Ved debatten i Folketinget stod partiet alene med den holdning. Efter næsten tre kvarters debat vedtog et stort flertal af Folketingets medlemmer den 19. december et lovforslag, der giver dansk statsborgerskab til udlændinge. I juni fik 685 udlændinge dansk indfødsret, og det betyder, at i alt udlændinge er blevet meddelt dansk indfødsret – og dermed fået dansk statsborgerskab i 2013. Det er det laveste antal i mange år. Læs mere om udviklingen på området her. Dansk Folkeparti stemte som eneste parti imod lovforslaget. I den skriftlige betænkning til lovforslaget begrunder DF afvisningen af forslaget med, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra…
Læs videre ...

Hvad ved du om racismeparagraffen ?

I følge FN-konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) ,skal de lande, der har tiltrådt konventionen, gøre udbredelsen af racistisk propaganda strafbar. Racismeparagraffen stammer dog fra 1939, og var tænkt som et værn mod den racisme og antisemitisme, som fulgte af den tyske nationalsocialisme. Paragraffen anvendens sjældent- på trods af , at racistisk propaganda stadig er ret udbredt i Danmark. Se den Europæiske  Komité mod Racisme og Intolerance:  ECRI´s 4. rapport om Danmark fra 2012.     Test din viden om racismeparagraffen her: quiz fra Berlingske Tidende          
Læs videre ...
Samfundsfag

Om Udlændingeloven

Fakta om Udlændingeloven: Mellem år 2002 og 2012 er loven  blevet ændret mindst 64 gange. S-R-SF-regeringen har stort set opfyldt alle bebudede ændringer fra regeringsgrundlaget, blandet andet er det komplicerede pointsystem som den forrige regering indførte fjernet sammen med en obligatorisk indvandringsprøve og der er indført en ny klageinstans. Deimod er det uklart om loven lever op til FNs Børnekonvention på en række punkter. Ligeledes mener nogle juridiske eksperter, at loven også kan være på kant med FNs handicapkonvention .Personer der har været på kontthjælp kan risikere at få afslag på opholstilladelse hvis de lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kilde: Politiken
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 1: Om Amnesty Internationals arbejde

Amnesty International har udviklet en hjemmeside med materialer beregnet for folkeskolen, men her kan også hentes inspiration til undervisning i gymnasiet. Amnesty International Report 2012 : The State of the World´s Human Rights.  årsrapport indeholder en kort beskrivelse af menneskeretlige  i de enkelte lande Litteratur: Dina Yafasova: Kald mig ikke offer . 2011  Forfatteren beskriver sine oplevelser med tortur i et sovjetisk fængsel. Dokumentarroman om en torturoverlevers årelange kamp for at få sine bødler dømt. Med en sidehistorie om hendes behandling på RCT: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre.
Læs videre ...

Tema 2: Om menneskerettigheder og globaliseringens konsekvenser

FN-forbundet har en skoletjeneste:  Her kan også læses en foreløbig FN-rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark: Om diskrimination i EU: Diskrimination i EU 2013 Prøv rollespillene Model United Nations Climate Conference og Mini Model United Nations.   Læs om internationale aftaler på det interaktive atlas, Globalis: Om internationale aftaler Film: Michael Glawogger: Working man´s death (2005) (122 minutter, dokumentarfilm) Filmen beskriver arbejdskraftens vilkår overalt på kloden: om minearbejdere der samler kul under dødsensfarlige forhold i nedlagte miner i Ukraine, om færger og containerskibe fra Vesten, der bliver ophugget med håndkraft ved det Indiske Ocean, og om mennesker, der slæber giftigt fosfor i stråkurve. Film: Philippe Lioret: Welcome (2010) (Palace films, 155 minutter) Et fransk drama om irakiske Bilal og en skilsmisseramt svømmelærer i Calais, der ved et tilfælde kommer i kontakt med hinanden. Bilal vil gøre alt for at krydse den engelske kanal og blive genforenet med sin kæreste i London, og hvis myndighederne ikke vil lukke ham ind, så må han søge alternativer. 
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 3: Racisme og diskrimination i Danmark

Se hjemmesiden for SOS mod Racisme i Danmark:    Siden indeholder : Tidligere numre af bladet. Nyhedsbrev: SOS mod Racisme siden 2006 med mange relevante artikler Artikler om racisme, asylansøgere, kulturmøde, dansk lovgivning, fx: Kim Su Rasmussen: Hvad er dansk racisme? (Tale ved Minority Report, 2004) Hvad er dansk racisme ? Rapporter om Danmark fra Europarådets komité om racisme og intolerance, ECRI,og fra Komiteen for elimination af racediskrimination, CERD, samt rapporten fra LIBE, EU-Parlamentet, fra deres besøg i danske asylcentre i 2008, Et subsite med definitioner og lovgivning om diskrimination og racisme Links til danske og internationale organisationer og hjemmesider, samt til internationale konventioner, Minileksikon, som er en opslagsbog om begreber, love, statistik : Inga Axelsen, Steen Eriksen, Anne Nielsen og Birgitte Olesen: Minileksikon 2013. Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. SOS mod Racisme, 2013. Er på  startsiden på   Andet materiale om racisme og diskrimination i Danmark: Jacob Holdts hjemmeside: Hjemmesiden indeholder Jacob Holdts særlige definitioner af racisme. Jacob Holdt har udarbejdet en fotoserie om racisme i Danmark: Fotoserie om racisme i Danmark  Jacob Holdt og Rune Engelbreth Hansen: Åbent brev til Barrack Obama: (2008). Brev til Obama Susan Storm: Er det okay at råbe efter mig fordi jeg er koreaner…
Læs videre ...

Tema 4: Dilemmaer om racisme

Afklaring af racismebegrebet, brug Minileksikon fra SOS mod Racisme. Find på Youtube små videoindlæg om racisme. Her findes mange fra forskellige lande og på både dansk, fransk, engelsk, tysk og spansk.  SF-politikeren Özlem Cekic og indvandrerkritikeren Ingolf Rasmussen om danskhed, fordomme og racisme.  Diskuter ,hvad I mener om SF-politikerens venskab med den stærkt højreorienterede Ingolf Rasmussen, der tidligere har været medlem af den Danske Forening og er nuværende fotograf for forskellige indvandrerkritiske højrefløjsgrupperinger. Synes I det er den rigtige strategi , Cekic anlægger ? Tag udgangspunkt i 2-3 videoklip: Definer hvad racisme er. Giv eksempler på hvad du opfatter som racisme forskellen på racisme og diskrimination. Hvad er det for en form for racisme der er tale om på de valgte YouTubevideoer? Er der forskel på racisme i USA og i Frankrig? eller i Danmark og England? Nævn eksempler på racisme som forekommer i et land men ikke et andet! Skal man være en minoritet for at opleve racisme? Skal man være eller særlig sårbar for at opleve racisme? Humor mod racisme – hvordan virker det? Giv eksempler!.
Læs videre ...

Tema 5: De største konflikter i verden i dag

Læs om det interaktive verdensatlas Globalis - med facts om de enkelte FN-medlemslandes sociale, politiske, geografiske og økonomiske forhold – og om klodens tilstand set fra satelitter. Her finder du en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største konflikter, samt hvor FN er til stede med fredsbevarende styrker. Du kan læse om baggrunden for de forskellige konflikter, og hvad FN gør for at løse dem. Klik på menuen til venstre eller på verdenskortet for at få mere at vide om konflikterne.
Læs videre ...
Samfundsfag

Tema 6 Romaerne i Europa

Romaernes flag blev tegnet i 1933, og anerkendt på den første verdenskongres af romaer i 1971 i London. Den blå baggrund symboliserer himlen, det spirituelle, den grønne jorden med dens skove og vækster, det materielle. Det røde hjul med 16 eger (chakra) symboliserer dels et vognhjul med bevægelse og fremskridt, dels leder det tilbage til Indien, som romaerne stammer fra, Ikke alle romaer i Østeuropa anerkender dog dette flag. Romaer og rejsende: Et mindretal i Danmark og i Europa Vigtige hjemmesider:   Redaktion: Biljana Muncan og Johannes Busk Laursen. På kan man læse om romafolket og følge med i nyheder og vigtige spørgsmål omkring romaer i Danmark og Europa. Her er samlet en række artikler om romaer, der tager spørgsmål op omkring levevilkår, integration, identitet og kultur. Spørgsmål og svar, information om aktuelle arrangementer. Henvisninger til litteratur om romaer.  formidler desuden kontakt til foredragsholdere og konsulenter. Eksempler på artikler: Danmark og romaerne: Romaklasser i Helsingør: Romaerne i Helsingør: Faktalink: Sigøjnere – romaer Red: Malene Fenger-Grøndal Subsite: Romaer i Danmark  Engelsk hjemmeside om romani kultur og historie: The Rromani Connection website  Imformation og litteraturhenvisninger. Siden er oprettet af romaforskere og romaforeninger. The forced exodus of Indians from Northern India by Mahmud of Ghazni. circa. 11th century Kilde:…
Læs videre ...