poster_racistIsTheOther-260x370En øvelse om stereotyper

Hvad er dit første billede af én fra et andet land? Hvordan vil du beskrive vedkommende ? Hvordan ville du tegne ham eller hende ?

Hvis du kan lide at spille ”tegn og gæt”, vil ”cultionary” lige være dig.

Øvelsen egner sig til en workshop eller sidst i en projektuge og er god til at få sat ord på stereotyper og diskutere vores indtryk af hinanden og andre- og hvordan vi egentlig kan snakke om det- og bruge stereotyper uden at diskriminere.

 

Instruktioner

 • Del deltagerne op i grupper på 3-4 personer.
 • Grupperne tager papir og blyant, og sætter sig om hvert sit bord.
 • Bed en deltager fra hvert hold om at komme op, og giv dem et ord.
 • Eleverne vender tilbage til deres grupper og tegner ordet, mens de andre deltagere prøver at gætte, hvad det er. De må kun tegne billeder. Tal og ord er ikke tilladt. De må kun sige noget for at bekræfte et rigtigt svar. Sæt tid på hvor lang tid tegneren får til at tegne
 • De andre deltagere må kun gætte, de må ikke tegne eller bede om mere end ja eller nej fra tegneren.
 • Bed holdene om at indikere når ordet er gættet.
 • Giv evt point for hurtigheden og korektheden af svarene Noter pointene på tavlen eller lignende.
 • Bed tegneren om at skrive ordet under tegningen uanset om de blev færdige eller ej.
 • Grupperne vælger en ny tegner. Sørg for at alle får mulighed for at tegne mindst engang.
 • Til sidst hænger grupperne deres billeder op, så forskellige fortolkninger af og forestillinger om ordene kan sammenlignes og diskuteres.

Afrunding og evaluering

Gør dette i små grupper eller med hele gruppen /klassen (det kan være de samme grupper som i øvelsen)

 • Spørg deltagerne om de synes, øvelsen var svær og hvorfor.
 • Sammenlign de forskellige fortolkninger af de samme ord.
 • Bed dem vurdere i hvor høj grad billederne svarer til virkeligheden, og bed tegnerne fortælle, hvorfor de tegnede det, de tegnede.

Spørg hvor vi får vores billeder og forestillinger fra, både de positive og de negative, og hvad det eventuelt betyder for vores forhold til de mennesker, det drejer sig om.

Hvis du har en lille gruppe kan ”Cultionary” spilles i én gruppe: Bed en person om at tegne i første runde, den der gætter ordet tegner i næste runde.

Der kan være elever, der synes, de tegner dårligt. Berolig dem med, at det ikke er tegningernes kunstneriske værdi, der er vigtig .

Refleksion/diskussion

Refleksionen/diskussionen skal medvirke til at få os til at indse, hvad stereotyper er: forestillinger og formodninger, som ofte ikke har meget at gøre med virkeligheden.

Øvelsen vil fremkalde umiddelbare og udbredte stereotyper, vi alle har om andre mennesker, udlændinge og minoriteter etc. Det er vigtigt, at gruppen reflekterer over, hvor vi får vores billeder og forestillinger fra f.eks. kan mediernes rolle, uddannelse, familie- og gruppetilhørsforhold analyseres.

Vi bruger stereotyper til at forholde os til vores omgivelser og andre mennesker. Derfor bør deltagernes stereotyper ikke fordømmes men diskuteres. Vi har også brug for stereotyperne for at kunne snakke om eller identificere grupper, hvordan kan dette gøres, uden at det bliver sårende eller ubehageligt? Hvordan kan vi ironisere over os selv og andre uden at såre og håne ?

Til spillet

Reglerne og idéerne til de ord, deltagerne skal tegne skal tilpasses til gruppens nationale og

kulturelle kontekst. Ordene i listen nedenfor skal kun opfattes som forslag, du frit kan tilpasse.

Hvis du for eksempel planlægger at bruge nationaliteter som gætteord, er det vigtigt, at deltagerne ikke må tegne flag eller valuta – det ville være for nemt! Det er også vigtigt at tænke over den rækkefølge ordene kommer i, for at undgå at deltagerne bare bygger videre på sidste rundes associationer.

Sammensæt ordene sådan at minoriteter, begreber, ting eller mennesker kommer på skift eller i en mærkelig rækkefølge. Hvis du for eksempel vil have dem til at tegne en ungarer, en rumæner og en franskmand er det bedst at starte med ”en ungarer”, efterfulgt af ”racisme” eller ”minoritet”, og først derefter tage en ”en rumæner”, efterfulgt af ”ven”, før du tager ”franskmand”. Dette vil skabe variation, gøre øvelsen mere lærerig, flertydig og sjovere.

Forslag til gætteord

Racisme

Forskellighed

Uddannelse

Diskrimination

Antisemitisme

Flygtning

Konflikt

Europæisk

En minoritet

En bonde

Fattigdom

En muslim

En homoseksuel

En europæer

Lighed

En HIV-positiv person

En sigøjner

En japaner

En russer

En afrikaner

Menneskerettigheder

Medier

En turist

Forskelsbehandling

En svensker

En udlænding

Solidaritet

En blind

Kærlighed

En araber

En Moldaver

Terror

En dansker

Diskrimination

Forslag til opfølgning

Opfordr deltagerne til at være mere opmærksomme på, hvordan stereotyper bruges i medierne og i reklamer, og på hvordan de selv reagerer på dem. Bed dem om at finde eksempler og tage dem med næste gang.

 • Spørg hvor vi får vores billeder og forestillinger fra, både de positive og de negative, og hvad det eventuelt betyder for vores forhold til de mennesker, det drejer sig om. Hvordan bryder vi stereotyperne? Diskuter identifikationen hos eleverne selv med stereotyperne.

Diskuter ytringsfrihed kontra respekt og hensyn for andre

Og ytringsfrihedens forbindelse med, hvem det er der får undertrykt sine meninger ? Forskellen på folkets ytringsfrihed kontra magthavernes !