Folketinget gav den 19. december indfødsret til 1.109 udlændinge, der har boet adskillige år i Danmark og
– Det er fuldstændig grotesk, at Dansk Folkeparti siger nej til, at der er borgere, der kan få dansk statsborgerskab, til trods for at de har opfyldt samtlige kriterier, alene fordi de er muslimer. Tænk, hvis man skiftede ordet muslim ud med jøde og ikke ville give dansk statsborgerskab, fordi folk er jøder, sagde SF’s Özlem Cekic.  Alle partier bortset fra Dansk Folkeparti stemte for lovforslaget. DF’s begrundelse for at stemme imod er, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra ikke-vestlige, muslimske lande. Ved debatten i Folketinget stod partiet alene med den holdning.

Efter næsten tre kvarters debat vedtog et stort flertal af Folketingets medlemmer den 19. december et lovforslag, der giver dansk statsborgerskab til 1.109 udlændinge. I juni fik 685 udlændinge dansk indfødsret, og det betyder, at i alt 1.794 udlændinge er blevet meddelt dansk indfødsret – og dermed fået dansk statsborgerskab i 2013. Det er det laveste antal i mange år. Læs mere om udviklingen på området her.

Dansk Folkeparti stemte som eneste parti imod lovforslaget. I den skriftlige betænkning til lovforslaget begrunder DF afvisningen af forslaget med, at partiet ønsker at begrænse indvandringen fra ikke-vestlige, muslimske lande. Partiet skriver:

”Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder det meget problematisk, at langt hovedparten af de personer, som tildeles statsborgerskab med dette lovforslag, kommer fra ikke-vestlige, muslimske lande. Det samme gælder den massive indvandring fra disse lande, der gennem årene har fundet sted. Det giver nogle store demografiske forskydninger, som gør, at man er på vej til at udskifte den danske befolkning, og det er bekymrende, at der i Danmark er opstået regulære parallelsamfund, hvor fundamentalistisk islam og sharia sætter dagsordenen.  DF mener, at indvandringen fra de ikke-vestlige, muslimske lande bør begrænses, ligesom også tildelingen af statsborgerskaber bør begrænses. DF finder det bl.a. forargeligt, at 177 afghanere og 245 irakere tildeles statsborgerskab. De burde sendes hjem for at hjælpe med at bygge deres respektive lande op. DF stemmer af disse grunde imod lovforslaget.”

Dansk Folkeparti i skudlinjen
Hele debatten ved Folketingets tredjebehandling af lovforslaget handlede om Dansk Folkepartis begrundelse for at stemme imod. Partiet mødte massiv modstand over for tanken om at ville begrænse tildelingen af statsborgerskab til borgere fra muslimske lande.

Flere partier spurgte DF’s ordfører, Christian Langballe, om der skulle gælde særlige kriterier for muslimer, og om der skulle indføres særlige kvoter for, hvor mange muslimer der kunne få indfødsret? Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance mindede om, at DF tidligere har stemt for forslag om indfødsret, hvor der har været muslimer med på listen.