udlaendingelovenFakta om Udlændingeloven:

Mellem år 2002 og 2012 er loven  blevet ændret mindst 64 gange. S-R-SF-regeringen har stort set opfyldt alle bebudede ændringer fra regeringsgrundlaget, blandet andet er det komplicerede pointsystem som den forrige regering indførte fjernet sammen med en obligatorisk indvandringsprøve og der er indført en ny klageinstans.

Deimod er det uklart om loven lever op til FNs Børnekonvention på en række punkter. Ligeledes mener nogle juridiske eksperter, at loven også kan være på kant med FNs handicapkonvention .Personer der har været på kontthjælp kan risikere at få afslag på opholstilladelse hvis de lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kilde: Politiken 31.07.2013