Antisemitismens historie

Hvad er antisemitisme og hvordan argumenterer Hitler for sine holdninger til jøder?

Hvorfor var antisemitismen så vigtig for den nationalsocialistiske ideologi?

Boykot og Nürnberglove

Hvad var nationalsocialisternes formål med boykotten?

På hvilke områder forskelsbehandlede Nürnberglovene jøderne i Tyskland?

Rigskrystalnatten

Redegør for årsagen til, formålet med og forløbet af Rigskrystalnatten!

Vurdér ud fra kildeteksterne, om der var tale om en spontan handling eller en planlagt aktion!

Hvilke følger fik begivenhederne i Rigskrystalnatten for jøderne i Tyskland?

Nürnberglovene og vigtige taler kan læses på dansk på: http://www.folkedrab.dk/sw50550.asp

www.folkedrab.dk er portal for Dansk Institut for Internationale Studier, Holocaust og Folkedrab:
En lang række links om holocaust i Tyskland og om folkedrab i øvrigt. Der er henvisninger til øjenvidneberetninger, dokumentarfilm og meget mere. Der er links om holocaustbenægtelse og antisemitisme generelt.