Adolf Hitler, hans ideologi og hans bevægelse

Fascismens billeder: Hvilke midler brugte nationalsocialisterne til at påvirke befolkningen? Hvorfor var det så effektivt?

Hvordan og hvorfor forsøgte nationalsocialisterne at ensrette kulturen og sproget?

Hvordan brugte nationalsocialisterne medierne (radio, aviser, film) til propagandistiske formål?

Hvordan brugte nationalsocialisterne arkitekturen til at fremme deres politiske mål?

Redegør for de typiske træk i nationalsocialistisk eller fascistisk arkitektur!