Se på linket www.dirgis.dk , den er udarbejdet til gymnasiet af to historiestuderende og den  indeholder også opgaver. På siden under dokumenter ligger følgende historiske menneskerettighedsdokumenter:

English Bill of Rights (1689) (engelsk)  

billofrights

Den amerikanske Uafhængighedserklæring (1776) (engelsk)

Den franske Menneskerettighedserklæring (1789)

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948)

Den europæiske Menneskerettighedskonvention (1950)

På sosmenneskerettigheder.dk ligger de vigtigste menneskerettighedskonventioner under linket Konventioner.

På  www.menneskeret.dk findes mere materiale, herunder materiale beregnet til ungdomsuddannelsernes 1. trin. Bl.a. er der udarbejdet et site:
http://www.demokratifordi.dk– især til læere, og en facebook-adresse: http://www.facebook.com/DemokratiFordi? som er beregnet for elever med debat, videoer m.v..

 

Materiale kan i øvrigt søges i Institut for  Menneskerettigheders bibliotek, se under www.menneskeret.dk