27_ondskap_og_etik

Online-debatbog om danskhed, fremmedfrygt, religionsfrihed og sameksistens

Debatbog fra hjemmesiden www.multikultur.dk

De følgende to bøger er specielt beregnet til gymnasieundervisning i etik, under religionsfaget, men sigter også bredere.

Peter Boile Nielsen og Andreas Simonsen: Etiske problemer og ideer. 7. oplag. Gad:1997.
Birgitte Berner og Marianne Olsen: Ondskab og etik. Systime: 2011.

www.andreas-simonsen.dk
Hjemmeside om religionsundervisning i gymnasiet. Se under: Dilemmaer og En søgende forkynder.

Finn Jacobi: Islams udfordring (Artikel fra: Den Nye Dialog; 77: 1999).
Især om begrebet samvittighed, og om hvorvidt det, at kunne tilgive sig selv, er noget tværreligiøst?

Marianne Olsen: De morderiske religioner. Kronik i Politiken 7. august 2008.

Tariq Ali: Fundamentalismernes sammenstød: korstog, jihad og modernitet. Informations forlag, 2004.

Om islams og Vestens historie, konflikter og krige i lyset af fortidens og nutidens religiøse og politiske magtbalance på verdensplan, med hovedvægt på konflikterne i det 20. århundrede.

Samuel P. Huntington: Civilisationernes sammenstød: mod en ny verdensorden. People’s Press 2007.

http://www.fundamentalism.dk/quiz-dk/
Prøv quizzen: Hvor stammer citatet fra? Du præsenteres for citater fra Islam (Koranen), Jødedommen (Toraen) og Kristendommen (Det nye Testamente).