Den Europæiske Menneskerettighedskonvention    1950

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK er den menneskerettighedskonvention, der har størst betydning i Danmark. I 1992 blev konventionen som den eneste menneskerettighedskonvention gjort til en del af dansk lovgivning. Det betyder bl.a. at Danmark har skullet overholde konventionens bestemmelser igennem eksisterende love og efterleve dem ved udarbejdelsen af nye love. Desuden betyder det, at man kan klage til administrative myndigheder, eller lægge sag an ved domstolene med direkte henvisning til konventionen. En dansk domstol skal følge EMRK.

For at sikre, at de enkelte deltagende stater respekterer menneskerettighederne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, kan enkeltpersoner klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EMD, hvis de mener at staten har overtrådt en eller flere af menneskerettighederne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Deres sag skal dog være  endeligt færdigbehandlet af landets egne domstole på det højest mulige plan, fx Højesteret el. Flygtningenævnet, og EMD skal acceptere den til behandling. Staten har pligt til at følge afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og kan fx pålægges at yde klageren erstatning, og ændre lovgivningen så den kommer til at overholde EMRK, hvis staten får en dom imod sig. En dom vil  danne præcedens i fremtidige sager.

  • Se mere om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og -domstol på echr.dk på dansk.
    Portalen forklarer om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hele systemet med internationale traktater, og om  processer ved Menneskerettighedsdomstolen. Portalen har links til afgørelser ved Menneskerettighedsdomstolen. Under Nyheder vises artikler om forhold af relevans for menneskerettighedernes tilstand i Danmark.
  • Se om Tillægsprotokoller til den Europæiske Menneskerettighedskonvention