Danmarks overholdelse af menneskerettighederne blev bedømt i FN’s Menneskerettighedsråd d. 2. maj 2011 ved et dialogmøde med repræsentanter for den danske regering.

Det mundede ud i 133 anbefalinger til Danmark om forbedringer fremsat af 47 forskellige lande. De 133 anbefalinger overlappede til dels, så Institut for Menneskerettigheder har skrevet dem sammen til 88 forslag, fordelt på 11 emner: ratifikation, forbehold og inkorporering; menneskerettighedsstrukturer; ligebehandling; politi; tortur; anti-terrorisme; kvinders rettigheder; børns rettigheder; indvandrere, flygtninge og asylansøgere; oprindelige folk og udviklingsbistand.

Download (PDF, 384KB)