sosmenneskerettigheder.dk
SOS Racisme har oprettet et website med undervisnings- og inspirationsmaterialer til studerende og undervisere på ungdomsuddannelserne: sosmenneskerettigheder.dk . Her kan man finde Minileksikon 2020: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.
Under Konventioner ses de vigtigste menneskerettighedskonventioner, Danmark har ratificeret.
Der er fagindgange for dansk, engelsk, fransk, tysk, historie, samfundsfag og religion med emner og inspiration til opgaver eller undervisning, litteraturhenvisninger og enkelte materialer, især under indgangen Racisme. Desuden ses resultaterne af de bedste bidrag fra en digt- og essay-konkurrence for gymnasiet i 2014.
Under Undervisningsspil er beskrevet aktiviteter og spil, som kan bruges i en klasse.
Endelig er der links til relevante hjemmesider.

SOSRacisme.dk
På hjemmesiden under Materialer ses:

secure.understandingprejudice.org
Videoer og quiz om diskrimination, fordomme, stereotyper og racisme
Websitet: Understanding Prejudice handler om fordomme, racisme og diskrimination, og om hvordan man kan imødegå det. Her findes flere gode amerikanske videoer udvalgt ud af eksperter fra Social Psychology Network om imødegåelse af fordomme og diskrimination. De kan downloades gratis eller afspilles fra en pc. Man kan se videoerne selv, bruge dem i undervisning og i diskussioner.
Hjemmesiden indeholder også anden litteratur, links og spørgeskemaer om fordomme og viden om racisme, alt sammen på engelsk og med fokus på racisme og fordomme i USA.