De seneste rapporter fra CERD, ECRI og FNs upr-vurdering om Danmark har alle meget kraftigt anbefalet Danmark at gennemføre en omfattende handleplan mod racisme og diskrimination. Det har SOS Racisme også gjort ved mange henvendelser til Folketinget, og samtidig er mange indsatser for inklusion og mod diskrimination nedlagt i starten af nullerne, hvor man samtidig indførte en stram udlændingepolitik.

Alternativet har fremlagt en Antiracistisk handleplan, Maj 2019
Handleplanen er delt op i tre hovedafsnit:
En lovgivning, der ikke diskriminerer…………………………………………………………………….3-5
Racisme skal have konsekvenser……………………………………………………………………………6-7
En bedre offentlig samtale og redskaber til at bekæmpe racisme………………………………8-12

Handleplanen anviser muligheder for forbedringer af den aktuelle tilstand i Danmark på mange forskellige områder: afskaffelse af diskriminerende love, bedre håndtering og efterforskning af racistisk kriminalitet. Også forskning og uddannelse om racisme, diskrimination, ligebehandling,  menneskerettigheder og mangfoldighed skal styrkes, og Racediskriminationskonventionen skal indkorporeres i dansk lovgivning.