Romaernes flag blev tegnet i 1933, og anerkendt på den første verdenskongres af romaer i 1971 i London. Den blå baggrund symboliserer himlen, det spirituelle, den grønne jorden med dens skove og vækster, det materielle. Det røde hjul med 16 eger symboliserer dels et vognhjul (chakra), dels leder det tilbage til Indien, som romaerne stammer fra, hjulet symboliserer bevægelse og fremskridt. Ikke alle romaer i Østeuropa anerkender dog dette flag.

Romaernes flag blev tegnet i 1933, og anerkendt på den første verdenskongres af romaer i 1971 i London. Den blå baggrund symboliserer himlen, det spirituelle, den grønne jorden med dens skove og vækster, det materielle. Det røde hjul med 16 eger (chakra) symboliserer dels et vognhjul med bevægelse og fremskridt, dels leder det tilbage til Indien, som romaerne stammer fra, Ikke alle romaer i Østeuropa anerkender dog dette flag.

Romaer og rejsende: Et mindretal i Danmark og i Europa

Vigtige hjemmesider:

http://www.romnet.dk/  Redaktion: Biljana Muncan og Johannes Busk Laursen.
På romnet.dk kan man læse om romafolket og følge med i nyheder og vigtige spørgsmål omkring romaer i Danmark og Europa. Her er samlet en række artikler om romaer, der tager spørgsmål op omkring levevilkår, integration, identitet og kultur. Spørgsmål og svar, information om aktuelle arrangementer. Henvisninger til litteratur om romaer. Romnet.dk formidler desuden kontakt til foredragsholdere og konsulenter.
Eksempler på artikler:
Danmark og romaerne: http://www.romnet.dk/romafolketdk.html
Romaklasser i Helsingør: http://www.romnet.dk/romaklasser.html
Romaerne i Helsingør: http://www.romnet.dk/helsingk.html

Faktalink: Sigøjnere – romaer Red: Malene Fenger-Grøndal http://www.faktalink.dk/titelliste/sigo/sigohele
Subsite: Romaer i Danmark  http://www.faktalink.dk/titelliste/sigo/sigodanm

Engelsk hjemmeside om romani kultur og historie:

The Rromani Connection website http://www.rromaniconnect.org/
Imformation og litteraturhenvisninger. Siden er oprettet af romaforskere og romaforeninger.

The forced exodus of Indians from Northern India by Mahmud of Ghazni. circa. 11th century Kilde: http://www.rromaniconnect.org/


http://www.romasinti.eu/
 

EU’s undervisningssite om holocaust på romaer og sinti.
Sitet er bygget op som storyline  over 6 børns skæbner, med links til information, historiske billeder, videoer og dokumenter.

Under nazismen blev mellem ½ og 1 million romaer udryddet som led i et folkedrab.Se og hør på engelsk eller tysk fortællingerne i billeder, tekster og korte videoer om livet for romabørn, der vokser op før og under 2. verdenskrig i Tyskland og tysk besatte lande. Om rejseforbud, tvangsarbejde, racestudier og forfølgelse under nazismen, deportation til kz-lejre eller et liv under jorden, dødsmarcher, flugt, tab af familien, og til sidst befrielsen. Og om de overlevendes tilværelse efter 2. verdenskrig, hvor nogle først efter en årrække kunne fortælle om de lidelser, de havde været igennem.

* Zoni Weisz, født i Holland. Han overlevede, men hans familie blev udryddet. Han blev senere en international kendt blomstergartner og arrangør, og blev  fortaler for romaer og sinti i Europa. Han var den første roma, der talte til den Tyske Forbundsdag. Hør hans tale på Auswitz-dagen d. 27. januar 2011 om den aktuelle forfølgelse af romaer i Europa i dag:  http://www.romasinti.eu/#/ZoniWeisz/Internationallyrenowned  – på billedet i den øverste række yderst til højre er der et link til et videoklip med talen.

Krystina Gil, født i Polen, hvis familie og andre blev myrdet i en massakre d. 3. juli 1943, men hvor moderen havde held til at række hende ned til hendes bedstemoder fra en lastbil, der transporterede romaerne hen til kirken og kirkegården, hvor de blev myrdet i en stor massakre. Krystina Gil er leder af en forening for romakvinder i Polen

Elina Machalková, født i Tjekkoslovakiet. Hendes familie og forældre undgik deportation, men skulle blive i deres hjemby i Tjekkiet, i 1944 måtte hun skjule sig i en landsby for at undgå deportation. Blev en kendt sanger.

PigeMedTørklæde

Settela Steinbach, opvokset i Holland, men sammen med andre roma familier sendt frem og tilbage over grænsen til Belgien og Tyskland, er pigen på et kendt billede: ”En lille pige med tørklæde”, der stirrede ud af en togvogn, der skulle transportere hende fra kz-lejren i Westerbork til Auschwitz. Her døde hun i gaskammer. Billedet blev et symbol på forfølgelsen af jøder i Europa. Først længe efter krigen fandt man ud af, at hun var sinti. Se også bogen: Aad Wagenaar: Settela. Five Leaves Publications in Nottingham, 1995 Engelsk. (ISBN 0907123708).

* Amalie Schaich Reinhardt, født i Tyskland. Efter faderen var blevet myrdet i 1938, blev Amalie og hendes søskende sendt til et børnehjem, hvor i alt 41 roma- og sintibørn blev brugt til antropologen Eva Justins raceteoretiske studier, som skulle bevise at sigøjnere var inferiøre. Da Eva Justins undersøgelse var færdig, blev de fleste af børnene sendt til Auschwitz. Kun Amalie og et andet barn overlevede, Amalie blev bedømt som arbejdsduelig, kom efter Auschwitz til Ravensbrück og Bergen-Belsen, hvor hun blev befriet af de allierede.

* Karl Stojka, født i Østrig. Overlevede Auschwitz og to andre kz-lejre og en dødsmarch. Som voksen handlede han med tæpper, blev kunstmaler, og kæmpede for anerkendelsen af roma og sinti som nationalt mindretal i Østrig, og for at Østrig anerkendte folkedrabet på roma og sinti.

 Alle romaer i dødslejrene skulle bære en sort trekant med et Z på 

Alle romaer i dødslejrene skulle bære en sort trekant på tøjet.

Mindesmærke for romaer og sinti udryddet under holocaust. Berlin 2015. Foto: Helge Olesen

 Andet litteratur:

Om romaer i Bulgarien: Antoníya Stoycheva:  Social eksklusion af romaer i Bulgarien  (original artikel)

Europarådets menneskerettighedskommissær: Travellers – Time to counter deep-rooted hostility

Nyhedsbrev: Brikker til et fællesskab. 2003, Juni, 9. årgang nr. 1. Red.: Dorte Schmidt  http://www.romnet.dk/artikler/brikker.pdf

 Roma1000_aar_paa_kanten

Carsten Fenger-Grøndahl, Malene Fenger-Grøndahl: Sigøjnere : 1000 år på kanten af Europa. Århus Universitetsforlag, 2. udgave, 2008. 408 sider, illustreret. 978-87-7934-445-7 .Findes opredigeret som e-bog (2014), på biblioteket.

Malene Fenger-Grøndahl: Romaer – Europas største etniske mindretal. Turbine, 2012. 79 sider. For folkeskolens 7. – 10. klasse. Hertil findes lærervejledning og elevaktiviteter på bogens hjemmeside. 978-87-7090-887-0

Malene Fenger-Grøndahl: Romaer – Europas største etniske mindretal. Turbine, 2012.
79 sider. For folkeskolens 7. – 10. klasse. Hertil findes lærervejledning og elevaktiviteter på bogens hjemmeside.
978-87-7090-887-0

Romaer i Europa, hvor stor en andel af befolkningen?

Kilde:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eurogipsy.PNG
Kilde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eurogipsy.PNG