e74ef69993be4c278f86cd59d210083b_9f99ebeafcae4f718

Fra debat i Deadline med en kvindelig journaliststuderende og beboer i Volsmose

Ytringsfrihed …..?

Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. (…) Tag ud i en hvilken som helst ghetto, tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag til Tingbjerg. Så ved du, hvordan tingene hænger sammen. Alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler.

Yahya Hassan

Det handler alt sammen om, hvordan vi skal håndtere mangfoldighed i et demokrati, og hvad tolerance egentlig indebærer. Jeg tror, det er en stor udfordring for Danmark, fordi vi historisk set har været et ret homogent samfund. Etnisk, religiøst og kulturelt. Da vi alle sammen lignede hinanden, havde vi de samme tabuer og de samme grænser, så vi udfordrede ikke hinanden på samme måde. Vi var grundlæggende et lutheransk land uden store minoriteter, der levede på en anden måde. Det er i dag forandret i hele Europa. Og fordi vi ikke har været igennem den proces, skal vi først finde ud af, hvad det vil sige at have mangfoldighed i et demokrati. Hvor går grænserne for ytringsfrihed, hvad kan man sige og ikke sige om hinanden, hvordan man klæder sig og praktiserer sin tro?«.

Flemming Rose

“Politikerne tror at denne frihedsret udgør en slags hellig pilgrimsrute imod større tolerance ,medmenneskelighed og lydhørhed. (….) Yahya Hassan stigmatiserer tusindvis aft medborgere på en sprogligt meget voldelig måde. Det er sproget der agerer slagvåben og overfaldet finder ikke sted i Århus´midtby, men i alle former for kraftfulde massemedier. “

Jonathan Løw, forfatter.

 

…..Kontra menneskerettighederne:  tolerance og antiracisme

Mange mener at Yahya Hassan generaliserer og nedgør alle muslimer og på  den måde er racistisk på samme made som Lars Hedegaard og andre , der har vakt dyb forargelse med sine groft generaliserende udtalelser om Islam. – Det nye er at en række intellelktuelle og forfattere mener, at det er i orden , at han nedgør og generaliserer, fordi det er hans egen baggrund.Digteren Yahya Hassan risikerer at blive dømt efter racismeparagraffen, fordi han bruger ordet »dumme perker« om de mennesker, han er opvokset sammen med.

Den muslimske debattør Mohamed Suleban har anmeldt Hassan for overtrædelse af racismeparagraffen.

Det har pustet nyt liv i debatten om, hvorvidt den såkaldte racismeparagraf – paragraf 266b  bør ændres eller helt afskaffes.

Hos partierne i rød blok ser man ikke noget behov for at justere på racismeparagraffen, men’s de borgerlige gerne ser den afskaffet eller justeret .

»Jeg mener, den er yderst tidssvarende, og vi kan tage de svære debatter om for eksempel integration, uden det medfører, at man forhåner eller nedsætter religioner eller racer,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen (SF).

Hun peger på, at paragraf 266b sjældent er i brug, og at den stadig tjener et formål.

»Der er ikke ret mange sager, der rejses med racismeparagraffen. Den har udviklet sig med samfundsudviklingen og debatten. I dag skal der mere til for, at man kan rejse en sag. Derfor tror jeg, vi er bedst tjent med at have den paragraf. Jeg ser ikke, at den spærrer for ytringsfrihed,« siger hun.

»Det er helt rigtigt, at vi har racismeparagraffen. Der er grænser for, hvor meget man må svine folk til. Racismeparagraffen er en af de spilleregler, der gælder i den offentlige debat,« siger Trine Bramsen, der vil lade det være op til domstolene at vurdere, om der er sket en overtrædelse i det konkrete tilfælde med Yahya Hassan.