Temanummer om 25-års jubilæum og Menneskerettigheder. 32 sider.

Nyhedsbrevet fokuserer på to temaer: Menneskerettigheder og 25 års-jubilæet for den ene af SOS mod Racismes to rødder: Folkebevægelsen Mod Fremmedhad, som blev grundlagt i 1985. Den anden rod var SOS Racisme, Danmark, som blev grundlagt i 1988; de to foreninger fusionerede i 1991 til SOS Racisme. Begge foreninger var inspireret af det franske SOS Racisme, som blev dannet som et bolværk mod Le Pen’s racistiske politik i Frankrig.

Udover om SOS mod Racismes tilblivelse og historie, indeholder Nyhedsbrev 104 bl.a. artikler om racismeparagraffen, om en sag, der viser hvordan hadefuld tale kan føre til vold, om Danmarks asylpolitik og om Danmarks tilbagesendelser af afviste kurdisk-syriske asylansøgere til tortur i Syrien.

Nyhedsbrevet ligger på www.sosmodracisme.dk under Bladet SOS mod Racisme. Det kan desuden rekvireres ved mail til sos@sosmodracisme.dk . Enkelteksemplarer er gratis, klassesæt koster 200 kr til forsendelse, girokort ved blev vedlagt.