Dansk

Tema 3: Drømmen og børns rettigheder

Tema: ændringer i børns rettigheder fra 1960´erne og frem til i dag. Ombudsmandens børnekontor oprettet pr. 1. november 2012 Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af individuelle klager vedrørende børns forhold, ved at gennemføre egen drift-undersøgelser, ved at foretage inspektioner af institutioner , hvor børn opholder sig, og ved en pligt til at gøre Folketing og regering og eventuelt kommunalbestyrelser og regionsråd opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med lovgivningens forenelighed med internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder. (Fra bemærkningerne til L 188 vedtaget d. 13. juni 2012) Se mere om Ombudsmandens børnekontor her:  Ideen om en børneombudsmand er rejst af FNS børnekomité , der gentagne gange har krisiteset Danmark for ikke at gøre nok for børns rettigheder. Børnekontoret er et juridisk kontor der skal arbejde sammen med Børnerådet og Børns Vilkår. Se mere på dette link fra Børnerådet om Børnekonventionen Se hele Børnekonventionen under menuen :  Konventioner. Se Niels Arden Oplevs fim: Drømmen, der handler om en dreng, der inspireret af Martin Luther King: I Have a…
Læs videre ...
Dansk

Tema 4: Etniske minoriteter i danske film

  Etniske minoriteter i danske film 1988-2008 Se nogle film ,hvor nydanskere har  en rolle og diskuter deres funktion i filmen: Pizza King, Adams Æbler, Halabad Blues,Rami og Julie ,Pusher. Når skuespillere med anden etnisk baggrund end dansk rammer det store lærred, er det altid i én af fire forskellige roller, der sender dem direkte ind i en stereotyp. I danske spillefilm er indvandrerdrenge enten marginaliserede, på kant med loven eller komiske indslag med gebrokne accenter, mens indvandrerpiger er underdanige og undertrykte og har brug for hjælp. Sådan lyder konklusionen i et nyt speciale fra Visuel Kultur på Københavns Universitet med titlen Den udstødte, den kuede, den komiske og den forbryderiske - en analyse af nydanske repræsentationer i danske spillefilm, skriver Information. Specialet gennemgår alle danske film fra 1988-2010, hvor én eller flere nydanskere spiller afgørende roller i forhold til plottet. Det drejer sig om i alt 18 film, hvoraf de ni er deciderede hovedroller. Ifølge Ida Johannessen, der står bag specialet, går en række dominerende koder igen. - Rollerne udgøres groft sagt af fire forskellige stereotyper, som tilsammen kan have den uheldige bivirkning, at de er med til at cementere og fastholde nydanskere som ’de andre’, siger Ida Johannessen…
Læs videre ...
Dansk

Vinderne i SOS mod Racismes digt- og essaykonkurrence: læs bidragene her!

Stort til lykke til vinderne,  og tak til alle som har sendt ind og alle lærere og elever, som har medvirket ved digt- og essaykonkurrencen! De ti digte og essays er nu trykt som: Et værn mod Racisme. Ti unges bidrag.  Det er udkommet samtidig med Nyhedsbrev SOS mod Racisme nr. 111,  efteråret 2014 og sendt ud til vore medlemmer, pressen, Folketinget samt hovedbibliotekerne.  Desuden er der links til de ti bidrag fra vores Facebook-side. Du kan læse digte og essays i hæftet eller ved at klikke på titlerne nedenunder. De ti vindere af hver 1000 kr  - i alfabetisk rækkefølge: Amalie Haase, Viby Gymnasium: Fremmed (digt) Jeppe Bentzen,  Randers Statsskole: Fra sort syn til klart syn Katinka Albrectsen, Christianshavns Gymnasium: Befolkningsmasser og minaretsmusik (essay) Mathias Randel, Viby Gymnasium: Generaliseringens ansigt (digt) Muhamed Salah,  Aalborg Handelsgymnasium Turøgade: Du og jeg (digt) Nanna Nybro Hansen, Vestfyns Gymnasium: Regnbuens farver (essay) Peter Hulme, Roskilde Katedralskole: Perler og kartofler (digt) Sammy Ameri, Greve Gymnasium: Hr. og fru Nydansker (essay) Sofie Clausen, Svendborg Gymnasium: Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? (essay) Sofie Kümpel, Slagelse Gymnasium: Start med dig selv, men alle kan have brug for en hjælpende hånd! (essay) Dommerpanelet bestod af: Forfatter og komponist Benny Andersen Forfatter og…
Læs videre ...
Dansk

Andet dansk materiale

Lena Sundström: Verdens lykkeligste folk? – en bog om Danmark. Forlaget Republik, 2009. Bogen er desuden filmatiseret med forfatteren i en film af samme navn  med svensk tekst. Bogen beskæftiger sig med, hvordan indvandrerdebatten i Danmark er blevet stadig grovere de sidste 20 år. Produceret for Sveriges TV4.
Læs videre ...