Tema: ændringer i børns rettigheder fra 1960´erne og frem til i dag. Ombudsmandens børnekontor oprettet pr. 1. november 2012 Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af individuelle klager vedrørende børns forhold, ved at gennemføre egen drift-undersøgelser, ved at foretage inspektioner af institutioner , hvor børn opholder sig, og ved en pligt til at gøre Folketing og regering og eventuelt kommunalbestyrelser og regionsråd opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med lovgivningens forenelighed med internationale forpligtelser til at sikre børns rettigheder. (Fra bemærkningerne til L 188 vedtaget d. 13. juni 2012) Se mere om Ombudsmandens børnekontor her:  Ideen om en børneombudsmand er rejst af FNS børnekomité , der gentagne gange har krisiteset Danmark for ikke at gøre nok for børns rettigheder. Børnekontoret er et juridisk kontor der skal arbejde sammen med Børnerådet og Børns Vilkår. Se mere på dette link fra Børnerådet om Børnekonventionen Se hele Børnekonventionen under menuen :  Konventioner. Se Niels Arden Oplevs fim: Drømmen, der handler om en dreng, der inspireret af Martin Luther King: I Have a…
Læs videre ...