Hvordan kan man bekæmpe racisme i Danmark? Det skrev 223 gymnasie- og hf-studerende en stil om i 2014 - enten som et essay eller som et digt - og sendte til os. Nu har vi offentliggjort  alle de bedste bidrag i Digte mod racisme og Essays mod racisme. Du kan se dem her i to e-publikationer.
Læs videre ...