OrdTabelLilleEn øvelse om forskelsbehandling, indlevelse og stereotypier

 

Forberedelse

Læreren skal:

  • medbringe blanke hvide klistermærkater ca. 5×2 cm, en til hver person i gruppen
  • skrive et karakteristikum på hver mærkat, f.eks. uansvarlig, dum, klog, klodset, smart, hensynsløs, egoistisk, uselvisk, hjælpeløs osv
  • bestemme en opgave for gruppen, f.eks. design en plakat i samarbejde, planlæg en event, flyt nogle møbler eller start en diskussion (spørg f.eks. hvilket stort band I ville invitere, hvis I skulle afholde en koncert? Hvilken slags musik etc )

Instruktion

Læreren skal placere en mærkat på hver deltagers pande, men deltageren må ikke selv se – eller få at vide af de andre – hvad der står.

Forklar gruppen opgaven. Gør det klart, at mens de løser opgaven, skal de behandle hinanden efter, hvad der står på mærkaten. F.eks. hvis der er en, der har en mærkat i panden, hvor der står doven, skal alle behandle vedkommende, som om han/hun altid var doven (men uden på noget tidspunkt at bruge ordet på mærkaten – det må de ikke få at vide!)

Deltagerne skal gøre sig umage for at udføre deres opgave og behandle hinanden i overensstemmelse med deres mærkat. I slutningen af øvelsen kan deltagerne forsøge at gætte, hvad der står på deres mærkat, men dette er ikke hovedpointen med øvelsen.

Diskussion og evaluering

Det er vigtigt at sætte tid af til, at alle kan få sagt, hvad de vil. Start med at spørge om de kunne gætte deres mærkat og gå derefter videre med at spørge til andre aspekter af øvelsen:

  • Hvordan havde hver enkelt deltager det under øvelsen?
  • Var det svært at behandle de andre i overensstemmelse med deres mærkater?
  • Var der nogen der begyndte at bevise deres mærkat, f.eks. den der havde mærkaten ”vittig” begyndte at fortælle vittigheder og opføre sig mere overbevisende? Eller stoppede den med mærkaten ”doven” med at
  • hjælpe eller deltage?
  • Hvilke slags mærkater putter vi på hinanden i virkeligheden? Hvilken effekt har det på folk og på den måde vi tænker om dem?
  • Hvem har i virkeligheden nogle af de mærkater,vi brugte i denne øvelse?
  • Er de velbegrundede?

Til instruktøren

Vær opmærksom når du sætter mærkater på deltagerne. For eksempel er det måske ikke så smart at give mærkaten ”doven” til en deltager, der rent faktisk er doven. Målet med øvelsen er ikke at bringe personlige holdninger om de andre i gruppen på bane. Dette kan tværtimod være ødelæggende for øvelsen og bør derfor undgås. Vær opmærksom på at denne øvelse kan frembringe stærke følelser.