Danskerne bliver flygtninge

Øvelsen er et rollespil og egner sig til en projektuge eller workshop. Der skal sættes minimum 2 -3 timer af.

Barsebäck værket. Foto: Pierre Mens
Barsebäck værket. Foto: Pierre Mens

Introduktion

Efter en eksplosion i reaktioren på atomkraftværket Barsebäck i Sverige må danskerne flygte fra deres land. Heldigvis tilbyder forskellige muslimske lande at tage mod danskerne, fordi vi gennem årene har taget mod nogle af deres borgere.

I spillet skal deltagerne dels prøve at være flygtninge, dels at være myndigheder i landet, der skal modtage danske flygtninge. Formålet er, at deltagerne bliver bevidst om, hvad der virkelig betyder noget for dem og hvilke vanskeligheder, der kan være forbundet med at komme til og bosætte sig i et andet land.

Når det muslimske land ikke er nærmere defineret, er det for at deltagerne selv kan bruge deres egne forestillinger om, hvordan et muslimsk land er. Det er dog vigtigt, at instruktøren eller andre af deltagerne har kendskab til forholdene i forskellige muslimske lande og dermed kan be- eller afkræfte forestillingerne. Efter øvelsen er det selvfølgelig vigtigt, at deltagerne får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af spillet og drage paralleller til den virkelige verden.

Vejledning til grupperne der spiller myndigheder i et muslimsk land

Nedsmeltning på Barsebäck:

Intern genhusning af flygtningene slår ikke til, fordi udslippet fra Barsebäck er meget voldsommere, end man havde forestillet sig muligt. Fyn og Jylland kan overhovedet ikke huse alle beboere fra Sjælland. Da katastrofen er så omfattende, ved man ikke med sikkerhed, hvor lang tid sjællænderne skal være evakuerede, men det kan dreje sig om mange måneder, måske år. Flere lande heriblandt jeres har fulgt opfordringen om at give husly til de boligløse sjællændere, der nu er blevet midlertidige flygtninge.

En del af disse lande vil gerne takke Danmark, fordi danskerne gennem årene har taget mod nogle af deres borgere. Flere af modtagerlandene er således muslimske.

Den gruppe fremmede fra Danmark, der ankommer til jeres land, betragter I som gæster. I har altså inviteret dem. I ved, at de er anderledes end jer. I ved, at de lever på en anden måde og har andre ideer. Da de skal bo hos jer i måske længere tid, vil I også stille nogle krav til dem, så I undgår problemer med jeres egne borgere. I kan tænke på den viden, I har om andre lande og andre mennesker, når I skal prøve at beskrive jeres krav og ønsker:

  • Hvordan skal de “fremmede” være, for at I kan leve på lige fod med dem? – skriv fem punkter ned.
  • Hvordan kan I være med til at integrere dem i jeres samfund? – skriv fem punkter ned.
  • Hvor går grænserne for, hvad I absolut ikke vil finde jer i fra de fremmedes side? – skriv fem punkter ned.

Når I har skrevet jeres punkter ned, kan I tage mod gruppen af flygtninge, men ikke før I selv er klar. De fremmede må altså vente, indtil I er færdige. I som myndighederne lægger ud med at formulere jeres 5 første punkter og beder dernæst de fremmede om at fremlægge deres 5 første punkter.

Hvordan passer de sammen?

Hvordan kan de danske flygtninge integreres? (se jeres 5 næste punkter.)

Har de fremmede overskredet nogle af jeres grænser? (se jeres næste fem punkter)

I skal prøve at finde frem til en enighed, et kompromis. Hvis det er umuligt, må I meddele de fremmede, at de ikke kan komme til at bo ude blandt jeres egne borgere, men må tage til takke med et indhegnet flygtningecenter.

 

Vejledning til grupperne der spiller flygtninge

Nedsmeltning på Barsebäck: Alle på Sjælland skal væk!

Det har vist sig, at evalueringsplanerne slet ikke slår til, fordi udslippet fra Barsebäck er

meget voldsommere, end man havde forestillet sig muligt. Fyn og Jylland kan overhovedet ikke huse alle beboere fra Sjælland. Da katastrofen er så omfattende, ved man ikke med sikkerhed, hvor lang tid sjællænderne skal være evakuerede, men det kan dreje sig om mange måneder, måske år. Flere lande har fulgt opfordringen om at give husly til de boligløse sjællændere, der nu er blevet midlertidige flygtninge. En del af disse lande vil gerne takke Danmark, fordi vi gennem årene har taget mod nogle af deres borgere. Flere af modtagerlandene er således muslimske. Jeres grupper vil blive sendt til hvert sit muslimske

land som midlertidige flygtninge. I skal betragte jer som tilflyttere, fordi I måske skal opholde jer her i længere tid og altså ikke blot besøge landet som turister. Det betyder, at I skal tage flere forhold i betragtning. I skal prøve på at leve jer ind i et fremmed land, som I ved er muslimsk. Tænk på jeres eventuelle rejser til udlandet, tænk på de tilflyttere I har mødt og kender i Danmark. Hvad kan I bruge af erfaringer og viden om møder med fremmede kulturer:

  • Hvad vil I nødigst undvære af det, I kender fra og har i Danmark? – skriv fem punkter ned.
  • Hvilke forhold som sprog, kultur osv. vil få indflydelse på jeres liv, når I kommer til det fremmede land? – skriv fem punkter ned.
  • Hvor går grænsen for, hvad I kan eller vil opfylde af krav eller forventninger fra det land, I kommer til? – skriv fem punkter ned.

Spillet

Spillet går videre, når I har skrevet jeres punkter ned, hvorefter I skal I henvende jer til myndighederne i det modtagende land og bede om et møde.

Når mødet er etableret, skal I som gæster fremføre jeres ønsker og krav og høre på, hvad modtagerlandets myndigheder forventer og stiller af krav. Hvis I ikke er enige, skal I prøve at diskutere jer frem til nogle fælles krav og forventninger. For at finde ud af, hvad I kan gå med til, kan I se på jeres fem punkter til, hvordan I vil være med til at opfylde det nye lands krav. Tilsvarende kan I se på de fem punkter med jeres grænser for, hvad I kan gå med til.

Hvordan passer det med de andres krav og ønsker?

Skulle det gå helt galt, skal I ikke regne med hjælp fra det danske evakueringscenter, da der ikke umiddelbart er andre lande, I kan blive henvist til. Hvad vil jeres nødplan være, hvis I ikke kan indordne jer under forholdene i det nye land?

Lad dialogen fortsætte sålænge der er mening i det, diskuter herefter hvordan I oplevede situationen, jeres forskellige roller og samtalerne. Hvad var svært ? hvad blev gjort forkert ? Hvordan oplevedes det at være en minoritet, at skulle indrette sig etc.