Lagkageøvelsen

Øvelsen er god til at få eleverne til at se hvilke ting der har betydning for hvem man er, hvilke erfaringer og interesser der påvirker ens såkaldte kulturelle filter/de briller man ser verden igennem. Øvelsen er velegnet som udgangspunkt for en forståelse af både ens egen identitet og af ens kammeraters.

De kulturelle filtre er bl.a. ens medfødte egenskaber, familie- og samfundsmæssige tilhørsforhold, erfaringer man har gjort sig, og ting man har valgt til i sit liv. Størrelsen på “lagkagestykkerne” i cirklen afhænger af hvor meget man vægter de forskellige filtre i forhold til hinanden. Cirklen er et billede på hvordan man opfatter sig selv og sit liv.

Eleverne diskuterer hvilke ting der påvirker dem i deres liv. De kategoriserer hver især deres valg efter de forskellige kulturelle filtre. Derpå tegner de hver en cirkel og inddeler den i stykker af forskellig størrelse og antal i forhold til hvor meget/lidt de enkelte kategorier fylder for dem. I hver lagkageskive skriver eleven en eller flere ting som har betydning for, hvem han eller hun er. Inspiration til opdeling i kategorier kan være:

Forhold man ikke selv har indflydelse på:

  • Medfødt: Køn, alder, etnisk baggrund, race, helbred og handicap
  • Voksen/familie-afhængighed: Bopæl, rejser og flytninger, social status, modersmål, familieforhold, religion m.m.
  • Samfundsafhængighed: By/land, krig/fred, miljø og diverse naturforhold m.m.

Forhold man med alderen får større indflydelse på:

  • Uddannelsesvalg, arbejdserfaringer, venskaber, sociale identifikationsgrupper, parforhold
  • rejser, hobby, sport, musik, computerspil, engagement, politisk/etisk/foreningsmæssigt, religion etc.

Fremlægning: Eleverne præsenterer deres lagkagefigurer for hinanden: De forklarer hvorfor hvert enkelt stykke fylder så meget, hvorfor de har valgt at tage de enkelte dele med.

Eleverne kommenterer hinandens cirkler: Hvad vidste de ikke om kammeraterne? Diskuter hvilke ting der har størst betydning for den måde, man møder andre på. Diskuter hvilke elementer man selv kan arbejde med, har indflydelse på, hvordan man selv kan påvirke sit “kulturelle filter”. Diskuter havd ens ”briller” betyder for ens syn på andre, omverdenen, de valg man tager !

Cirklen kan med fordel tegnes igennem flere klassetrin, og eleven vil kunne se, at der dels sker ting som ændrer hans/hendes filter/briller, dels kan den enkelte selv være med til at vælge hvilke påvirkninger og erfaringer, fx i form af interesser, der kan få betydning for personligheden og den måde man møder omverdenen på.