37_desert-coverjmleclezioJ. M. G. le Clézio: ‘Désert’, Gallimard, 1980.

Læs tekster af forfatteren.

Forfatteren fik Nobelprisen 2008. Romanen, på dansk: Ørken, indeholder præcise billeder af en tabt kultur i den nordafrikanske ørken, der kontrasteres med en beskrivelse af Europa set gennem øjnene af uønskede immigranter.

Læs evt. uddrag af følgende bøger af Frantz Fanon, hvoraf den sidste: på dansk: Fordømte her på jorden fik stor betydning for frihedsbevægelser i mange lande.

Frantz Fanon var psykiater, og skrev en doktorafhandling om, hvordan den europæiske kolonimagts racisme påvirkede afrikanere i Nord-Afrika, så de følte sig mindreværdige på grund af hudfarven. Doktorafhandlingen blev ikke antaget, men senere publiceret som: Peau noire, masques blancs. I: Les Damnés de la Terre beskriver Fanon Frankrigs brug af tortur mod afrikanske oprørere i Algierkrigen.

Frantz Fanon: Peau noire, masques blancs. éditions du Seuil. 1952.

Frantz Fanon: Les Damnés de la Terre. éditions Maspero. 1961.