Spil “Mød mig på midten”

Spillet handler om de fordomme, man kan have om hinanden, og om at samarbejde. I spillet deltager en spilleder og to spillere, der både er med- og modspillere, idet det gælder om at mødes på midten på samme felt. Spillet skal klippes ud og spilles, forberedelserne kræver omkring ½ time, og selve spillet 1-1½ time. Læs spillereglerne grundigt inden! Det kan rekvireres fra SOS mod Racisme og koster…
Læs videre ...

Spillets regler

Formålet er at få eleverne til at forstå de frustrationer, der kan opstå, når man ikke forstår de regler, andre spiller efter. Eleverne deles op i grupper på 5 elever. Hver gruppe får et spil kort samt en seddel hver med instruktion samt papir og blyant til pointgivning efter antal stik. Grupperne sætter sig om hvert sit bord, helst med god…
Læs videre ...

Den omvendte verden

Danskerne bliver flygtninge Øvelsen er et rollespil og egner sig til en projektuge eller workshop. Der skal sættes minimum 2 -3 timer af. Barsebäck værket. Foto: Pierre Mens Introduktion Efter en eksplosion i reaktioren på atomkraftværket Barsebäck i Sverige må danskerne flygte fra deres land. Heldigvis tilbyder forskellige muslimske lande at tage mod danskerne, fordi vi gennem årene har taget…
Læs videre ...

Kulturforståelse

Udviklingsarbejdere i Batanga Eleverne skal gennem dette situationsspil opleve nogle af de problemer, som kan opstå ved et kulturmøde. Den ene kultur føler sig i hjælperens rolle og ser dermed den anden som en kultur, der har behov for hjælp. Øvelsen er en træning i at finde frem til spillereglerne i en anden kultur. Organisering Tre elever udvælges som udviklingsarbejdere, og resten…
Læs videre ...

Etiketter – Gør det nogen forskel, hvad andre tænker og siger om dig?

En øvelse om forskelsbehandling, indlevelse og stereotypier   Forberedelse Læreren skal: medbringe blanke hvide klistermærkater ca. 5x2 cm, en til hver person i gruppen skrive et karakteristikum på hver mærkat, uansvarlig, dum, klog, klodset, smart, hensynsløs, egoistisk, uselvisk, hjælpeløs osv bestemme en opgave for gruppen, design en plakat i samarbejde, planlæg en event, flyt nogle møbler eller start en diskussion…
Læs videre ...

Hvem er jeg?

Lagkageøvelsen Øvelsen er god til at få eleverne til at se hvilke ting der har betydning for hvem man er, hvilke erfaringer og interesser der påvirker ens såkaldte kulturelle filter/de briller man ser verden igennem. Øvelsen er velegnet som udgangspunkt for en forståelse af både ens egen identitet og af ens kammeraters. De kulturelle filtre er ens medfødte egenskaber, familie-…
Læs videre ...

Introduktion og oversigt

Under undervisningsspil findes en række forskellige spil/øvelser, som kan anvendes til at bevidstgøre, afklare og afprøve elevernes egne holdninger og kvalificere deres fakta og nuancere deres erfaringer med og måder at takle racisme og diskrimination på fremover. Hvem er jeg? Etiketter - Gør det nogen forskel, hvad andre tænker og siger om dig? Kulturforståelse Den omvendte verden Cultionary - tegn og gæt Mød mig på midten…
Læs videre ...