Redaktionelt

Om gymnasiesiden

Karen Høi, tidl. redaktør SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, quiz, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden…
Læs videre ...

SOS mod Racisme

Hvem er vi? SOS Racisme er en tværpolitisk antiracistisk bevægelse, der opstod i Frankrig i 1984. SOS mod Racisme, Danmark, blev stiftet i 1988 og er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. Vi er med i flere internationale antiracistiske netværk: EGAM, ENAR og United Against Racism. Vores formål er gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler…
Læs videre ...
Introduktioner

Om os

Sitet er udviklet af nedenstående personer. Desuden har John Udo Ukpo, Johanna Haas, og Marianne Olsen ydet bidrag. Ellen Farr, konsulent redaktør af       Anne Nielsen, Landsformand SOS mod Racisme Initiativtager og redaktør på  Karen Høi, SOS mod Racisme Redaktør på Vi lægger løbende nye ideer og materialer ind på siderne.
Læs videre ...

Introduktion til fagtemaer

På baggrund af de her bragte oplysninger kan man vælge at lægge vægten på forskellige tilgange relateret til de enkelte fag: Racismen som fænomen, Racismens årsager og konsekvenser, Fordomme og forskelsbehandling i det danske samfund eller i fx USA eller England , Tyskland Racisme og jura Osv Se under Fagtemaer forslag til forskellige fag tilgange for arbejdet med racisme og diskrimination.
Læs videre ...
Introduktioner

Racisme, diskrimination og menneskerettigheder

SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til…
Læs videre ...