Racisme

“Samfærdselstavler”: Færdselsregler for den gode sameksistens

På hjemmesiden for SOS Racisme kan du finde nogle "Samfærdselstavler" med færdselsregler for den gode sameksistens. Der er både nogle "samfærdselsskilte" og nogle tomme skilterammer, som du selv kan fylde ud. Samfærdselsskiltene er designet af designeren Karen Margrethe Høskuldsson Se mere på SOS Racismes webside om Samfærdselstavler.
Læs videre ...

Ressourcer til ungdomsuddannelserne

SOS Racisme har oprettet et website med undervisnings- og inspirationsmaterialer til studerende og undervisere på ungdomsuddannelserne: . Her kan man finde Minileksikon 2018: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Under Konventioner ses de vigtigste menneskerettighedskonventioner, Danmark har ratificeret. Der er fagindgange for dansk, engelsk, fransk, tysk, historie, samfundsfag og religion med emner og inspiration til opgaver eller undervisning, litteraturhenvisninger og…
Læs videre ...

En handleplan mod racisme og diskrimination

De seneste rapporter fra CERD, ECRI og FNs upr-vurdering om Danmark har alle meget kraftigt anbefalet Danmark at gennemføre en omfattende handleplan mod racisme og diskrimination. Det har SOS Racisme også gjort ved mange henvendelser til Folketinget, og samtidig er mange indsatser for inklusion og mod diskrimination nedlagt i starten af nullerne, hvor man samtidig indførte en stram udlændingepolitik. Alternativet…
Læs videre ...

Rapporter og statistik om racistisk kriminalitet i Danmark

Rigspolitiet og PET I ca. 25 år har PET stået for at samle underretninger om racistisk og antireligiøs kriminalitet i Danmark. Rigspolitiet har i 2015 overtaget den landsdækkende registrering af hadforbrydelser anmeldt til politiet, opdelt efter tre grupper af motiver: race (inkl. hudfarve og etnicitet), religion og seksuel orientering (LGBTI). Det er politiet, der bestemmer, om og med hvilken prioritering…
Læs videre ...

Dansk lovgivning om ligebehandling og racisme

Ligebehandlingslovgivning = antidiskriminationslovgivning Lov om etnisk ligebehandling Lov om etnisk ligebehandling indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Det kan fx være strafbart at nægte personer adgang til et sted, en forestilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden, hvis det sker pga. bestemte diskriminationsgrunde. Ligeledes må man ikke nægte at betjene alle…
Læs videre ...

Hvor kan man henvende sig ved racisme og diskrimination?

Anmeldelse af racisme og diskrimination   er et site for Center for Forebyggelse af Eksklusion, CFE. Du bør altid registrere dine oplevelser af diskrimination på  uanset om du er offer eller vidne. Her bliver det registreret anonymt, men IKKE automatisk anmeldt til politiet. Ved anmeldelse af digital racisme  til , skal du følge de tre trin i anmeldelsen her for at sikre brugbar…
Læs videre ...

Begreber – racisme og diskrimination

Hvad er racisme ? Racisme kan bedst forstås som mobning af personer med anden etnicitet, fødeland, nationalitet, hudfarve, sprog eller religion på gruppeplan eller på samfundsplan. Racisme rammer typisk personer og grupper med anden etnicitet eller baggrund end flertallet i samfundet. Magtforholdet er typisk væsentligt ved racisme, på samme måde som ved mobning, ligesom racistiske handlinger, ytringer og strukturer de…
Læs videre ...