Citat quiz om Islam, Kristendom og Jødedom

Fundamentalism Abrahams Børn Billedhuggeren Jens Galschiøt har lavet en kæmpe skulptur af bøger:  Fundamentalism. De tre monoteistiske religioner anerkender alle Abraham som deres fælles stamfader. Ideen med skulpturen er at etablere en dialog om, at disse tre religioner både er meget menneskekærlige og meget menneskefjendske. Skulpturen sætter fokus på, at både Toraen, Biblen og Koranen indeholder så mange 'lyse' og smukke…
Læs videre ...

DF nægter at stemme for statsborgerskab til borgere fra muslimske lande

Folketinget gav den 19. december indfødsret til udlændinge, der har boet adskillige år i Danmark og - Det er fuldstændig grotesk, at Dansk Folkeparti siger nej til, at der er borgere, der kan få dansk statsborgerskab, til trods for at de har opfyldt samtlige kriterier, alene fordi de er muslimer. Tænk, hvis man skiftede ordet muslim ud med jøde og…
Læs videre ...

Hvad ved du om racismeparagraffen ?

I følge FN-konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965) ,skal de lande, der har tiltrådt konventionen, gøre udbredelsen af racistisk propaganda strafbar. Racismeparagraffen stammer dog fra 1939, og var tænkt som et værn mod den racisme og antisemitisme, som fulgte af den tyske nationalsocialisme. Paragraffen anvendens sjældent- på trods af , at racistisk propaganda stadig er ret udbredt…
Læs videre ...

Tema 1: Synet på “den fremmede” i forskellige religioner

Om "den fremmede" i jødedom, kristendom, islam og tibetansk buddhisme Svend Holm-Nielsen, artikel i Gads Danske Bibelleksikon. Redaktion: Eduard Nielsen og Bent Noack. Bind 1, A-H. Gads forlag, 1981. Desuden enkelte henvisninger til skriftsteder i Det Ny Testamente og Koranen. Downloades her Citater fra Dalai Lama H. H. Dalai Lama: Tanker for det nye årtusinde. 3. oplag, Aschehoug, 2004. H. H. Dalai…
Læs videre ...
Religion

Andet materiale om religion:

Online-debatbog om danskhed, fremmedfrygt, religionsfrihed og sameksistens Debatbog fra hjemmesiden De følgende to bøger er specielt beregnet til gymnasieundervisning i etik, under religionsfaget, men sigter også bredere. Peter Boile Nielsen og Andreas Simonsen: Etiske problemer og ideer. 7. oplag. Gad:1997. Birgitte Berner og Marianne Olsen: Ondskab og etik. Systime: 2011. Hjemmeside om religionsundervisning i gymnasiet. Se under: Dilemmaer og En…
Læs videre ...