Historie

Tema 4: Censur og ytringsfrihed

Undersøg censuren i Danmark før oplysningstiden, og udviklingen i ytringsfriheden siden retten til at tale og ytre sig frit blev skrevet ind i Grundloven. Slut af med en aktuel drøftelse af ytringsfriheden siden Muhammedkrisen i 2005. Stine Grynberg: Censur og ytringsfrihed. Alinea: 2006 Flemming Rose: Tavshedens tyranni. Jyllands-Postens forlag: 2010 Elsebeth Gerner Nielsen: Ytringsfrihedens ofre. Tale: 2005. I: Nyhedsbrev, SOS…
Læs videre ...
Introduktioner

Racisme, diskrimination og menneskerettigheder

SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden er der forslag til…
Læs videre ...

Tema 4: Dilemmaer om racisme

Afklaring af racismebegrebet, brug Minileksikon fra SOS mod Racisme. Find på Youtube små videoindlæg om racisme. Her findes mange fra forskellige lande og på både dansk, fransk, engelsk, tysk og spansk.  SF-politikeren Özlem Cekic og indvandrerkritikeren Ingolf Rasmussen om danskhed, fordomme og racisme.  Diskuter ,hvad I mener om SF-politikerens venskab med den stærkt højreorienterede Ingolf Rasmussen, der tidligere har været…
Læs videre ...

Tema 5: De største konflikter i verden i dag

Læs om det interaktive verdensatlas Globalis - med facts om de enkelte FN-medlemslandes sociale, politiske, geografiske og økonomiske forhold – og om klodens tilstand set fra satelitter. Her finder du en oversigt over og beskrivelse af de fleste af verdens største konflikter, samt hvor FN er til stede med fredsbevarende styrker. Du kan læse om baggrunden for de forskellige konflikter, og hvad…
Læs videre ...

FN kritiserer dansk politi

FN kritiserer i en afgørelse på en klagesag politiets indsats i forbidelse med en sag om 30 personers verfald på en dansk flygtnignefamilie i deres eget hjem fra 2004. . PÅ trods af at der blev råbt racistiske slagord under overfaldet ønskede politiet ikke at undersøge, om overfaldet var racistisk betinget. (Politiken d. )
Læs videre ...