Oversigt over konventioner

FN's menneskerettighedskonventioner FN blev oprettet i 1945 efter 2. verdenskrig med underskrivelsen af FN-pagten. Det væsentligste formål var at opretholde fred og sikkerhed. Et meget vigtigt middel hertil var udviklingen af menneskerettigheder, som de enkelte stater skulle forpligte sig til at overholde. Verdenserklæringen om Menneskerettighederne blev vedtaget i 1948. For yderligere at specificere og værne om de enkelte mål, der var skitseret i…
Læs videre ...
Redaktionelt

Om gymnasiesiden

Karen Høi, tidl. redaktør SOS mod Racisme har taget initiativ til at samle fakta, citater, artikler, quiz, litteraturforslag, film og links rettet mod de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig  både til elever der kan finde webresourcer til opgaveskrivning , men også til lærere der vil kunne finde inspiration til undervisning i menneskerettigheder og diskrimination inden for de forskellige fag i gymnasiet. Desuden…
Læs videre ...

SOS mod Racisme

Hvem er vi? SOS Racisme er en tværpolitisk antiracistisk bevægelse, der opstod i Frankrig i 1984. SOS mod Racisme, Danmark, blev stiftet i 1988 og er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. Vi er med i flere internationale antiracistiske netværk: EGAM, ENAR og United Against Racism. Vores formål er gennem oplysning, dialog, kontakt og andre ikke-voldelige midler…
Læs videre ...

YouTubevideoer om diskrimination i Danmark 2012 fra Folkemødet på Bornholm

SOS Mod Racisme deltog i Folkemødet for græsrødder og poltikere på Bornholm i juni i år. Se  video med Tue Magnussen fra Sos Mod Racisme  på YouTube om konklusionerne ,da Danmark var til eksamen i  FNs Menneskerettighedsråd i maj 2011 for første gang  
Læs videre ...

Om Udlændingeloven

Fakta om Udlændingeloven: Mellem år 2002 og 2012 er loven  blevet ændret mindst 64 gange. S-R-SF-regeringen har stort set opfyldt alle bebudede ændringer fra regeringsgrundlaget, blandet andet er det komplicerede pointsystem som den forrige regering indførte fjernet sammen med en obligatorisk indvandringsprøve og der er indført en ny klageinstans. Deimod er det uklart om loven lever op til FNs Børnekonvention…
Læs videre ...

Nyudgivelser: Brun mands byrde af Hassan Preisler

Hassan Preisler : Brun mands byrde. Lindhardt og Ringhof 2013.  "En fremmed er en ven du endnu ikke har mødt, har jeg råbt hver gang jeg har passeret en sæbekasse,jeg kunne stille mig op på, men jeg har anvendt al min kompetence, alle mine talenter, hele mit repertoire på at overbevise Danmark om, at jeg er en skidt fjende at…
Læs videre ...
Dansk

Tema 1: Om sproglig bevidsthed

Om brug af retoriske virkemidler til demagogiske formål   Victor Klemperer: LTI - Lingua Tertii Imperii: Det Tredje Riges sprog. En filologs notesbog. Sprog og tale forlag: 2010. Som sprogprofessor følte Victor Klemperer (1881-1960) sig forpligtet til at registrere nazismens sprog. Med sine notater allerede fra nazismens begyndelse trodsede han sit skriveforbud og offentliggjorde i 1947 sin samlede analyse som…
Læs videre ...
Dansk

Tema 2: Fordomme og racisme og dansk skønlitteratur

 Dean Atta: I am nobody´s nigger Musikvideo på Youtube. 2011. Spoken word digteren Dean Atta udtrykker protest mod mange rapperes brug af ordet "nigger" som han opfatter som et diskriminerende, nedsættende ord som sorte bruger om sig selv. Han skrev sangen som protest mod den meget forsinkede opklaring af et racistisk mord på en ung engelsk teenager ,der hørte ordet…
Læs videre ...

Tema 3: Drømmen og børns rettigheder

Tema: ændringer i børns rettigheder fra 1960´erne og frem til i dag. Ombudsmandens børnekontor oprettet pr. 1. november 2012 Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention, herunder rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning med henblik på opfyldelse af Danmarks forpligtelser efter konventionen. Dette skal ske ved behandling af…
Læs videre ...

Tema 4: Etniske minoriteter i danske film

  Etniske minoriteter i danske film 1988-2008 Se nogle film ,hvor nydanskere har  en rolle og diskuter deres funktion i filmen: Pizza King, Adams Æbler, Halabad Blues,Rami og Julie ,Pusher. Når skuespillere med anden etnisk baggrund end dansk rammer det store lærred, er det altid i én af fire forskellige roller, der sender dem direkte ind i en stereotyp. I…
Læs videre ...